Search result for

บรัด

(33 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรัด-, *บรัด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรัด(บะหฺรัด) ก. แต่ง. น. เครื่องแต่ง, เครื่องประดับ เช่น ทรงบรัดผัดหน้า แต่งแง่ทรงสะอิ้งผ้า ย่างเยื้องมาหา แม่รา (ลอ.), โบราณเขียนเป็น บรัส ก็มี เช่น เครื่องพิษยศรีกษัตริย์ อนนควรบรัสแห่งพระองค์ (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Yeah, I'll make a brief, all right?โอเค ฉันจะย่อให้รวบรัด.. Bolt (2008)
So in as few words as possible did you know?อย่ารวบรัดที่สุด คุณรู้มั้ย Body of Lies (2008)
I'm gonna wrap this up, just in case you decided to trace this call, but I promise you we will meet again, and when we do,ฉันจะรวบรัดเลยละกัน ในกรณีที่นายตัดสินใจจะหาต้นทางของสายนี้ แต่ฉันสัญญาว่า... Blow Out (2008)
This cold-turkey thing isn't working.วิธีรวบรัดแบบนั้นมันไม่ได้ผลหรอก When the Levee Breaks (2009)
He probably tripled it.คุณซื้อทรูบรัดให้ผมเหรอ Keep This Party Going (2009)
With a control top for the baby bump.ชุดชั้นในแบบรัดพุง Hairography (2009)
The strange thing is found no contraction band necrosis in the myocaium in the heart.ที่แปลกคือ ฉันไม่พบการบีบรัดตัวที่หัวใจ The Bond in the Boot (2009)
You are supposed to share the smut.โอเค รวบรัดเลยเป็นไง? The Night of the Comet (2009)
That's very succinctly put.นั่นมันรวบรัดเกินไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's the only thing keeping me from ripping that little bonnie girl's throat out to get my crystal back.จากการบีบรัดคอหอย สาวน้อยบอนนี่ เพื่อเอาคริสตัลกลับคืนมา History Repeating (2009)
Concisely, got it?แบบรวบรัด สั้นๆ เข้าใจมั๊ย? The Case of Itaewon Homicide (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
shin(ชิน) n. หน้าแข้ง,แข้ง,กระดูกหน้าแข้ง,ส่วนล่างของขาหน้าของวัวควาย,ขาหน้าส่วนล่างของแมลง. vt. ปีนด้วยการใช้มือทั้งสองและขาทั้งสองรวบรัดขึ้นไป
succinct(ซัค'ซิงคฺทฺ) adj. รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป,ย่อ,ไม่เยินเย้อ,รัดรูป., See also: succinctness n., Syn. terse,concise ###A. verbose,prolix
summarise(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up
tabloid(แทบ'ลอยดฺ) n. จุลสาร,หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก adj. รวบรัด,เก็บสาระสำคัญ,ระทึกใจ,ชอบเป่าข่าว, Syn. newspaper,compresed
throttle(ธรอท'เทิล) n. ลิ้นบังคับของเหลว,ลิ้นบังคับอากาศ,ลิ้นบังคับกระแส. vt. เค้นคอ,บีบคอ,ฆ่าบีบคอ,อุด,จุก,บีบ,บีบรัด,บีบคั้น,กดบีบ., See also: throttler n., Syn. choke,strangle,stifle

English-Thai: Nontri Dictionary
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
constriction(n) การบีบรัด,การหด,การอัด
constrictive(adj) ซึ่งบีบรัด,ซึ่งหดตัว,ซึ่งเล็กลง
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
succinct(adj) กะทัดรัด,สั้น,รวบรัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top