Search result for

บรรพบุรุษ

(50 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรพบุรุษ-, *บรรพบุรุษ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรพบุรุษน. ผู้เป็นต้นวงศ์ตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมา, บุคคลที่นับตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ancestorบรรพบุรุษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progenitorบรรพบุรุษ [ดู ancestor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [ดู progenitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your ancestors stole them!บรรพบุรุษของท่าน ขโมยมันไป The Secret of Moonacre (2008)
My ancestors? !บรรพบุรุษของฉันหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Well, you know, my ancestry isn't all hamster.เห็นแบบนี้ แต่บรรพบุรุษของฉัน \ ไม่ได้เป็มแฮมสเตอร์ร้อยเปอร์เซนนะ ฉันน่ะ มี 1.16% ที่เป็นเชื่อสายของหมาป่า Bolt (2008)
Look at the words your ancestors inscribed in that ring.ลองดูคำที่บรรพบุรุษ คุณสลักไว้ที่แหวน Superhero Movie (2008)
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I assure you, I will find Prince Caspian and finish what our ancestors began.ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะต้องพบเจ้าชายแคสเปียนและ สานต่อ สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Aslan will return you to the home of our forefathers.อัสลาน จะส่งพวกเจ้ากลับคืนถิ่นของบรรพบุรุษ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Your ancestors were seafaring brigands.บรรพบุรุษของเจ้าเป็นโจรที่ดักปลันทางทะเล The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I could have blamed it on my predecessors.อาจตำหนิบรรพบุรุษที่ทำเอาไว้ Frost/Nixon (2008)
You mind showing me your finest horse?บรรพบุรุษข้าชื่อว่า วิญญาณของม้า Bedtime Stories (2008)
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน Home (2009)
Your blood line goes back at least 4000 years, maybe much more.บรรพบุรุษนาย ย้อนหลังไปกว่า 4000 ปี บางทีอาจมากกว่า Hachi: A Dog's Tale (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestor[N] บรรพบุรุษ, See also: ต้นตระกูล, Syn. forefather, forebear
ancestress[N] บรรพบุรุษหญิง
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
antecedents[N] บรรพบุรุษ, Syn. one's ancestry
forbear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forebear, Ant. descendant
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring
forefather[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. ancestor, forebear, forerunner, Ant. descendant, offspring
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
patriarch[N] ต้นตระกูล, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, forebear
predecessor[N] บรรพบุรุษ, See also: คนที่อยู่มาก่อน, Syn. antecedent, ancestor, forerunner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top