Search result for

บทละคร

(45 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทละคร-, *บทละคร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทละคร[N] play, See also: drama, dramatic composition, script, Example: ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี, Count unit: บท, เรื่อง, Thai definition: คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well-made playบทละครครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
closet dramaบทละครเพื่ออ่าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Children's playsบทละครสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's plays, Thaiบทละครไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Dramaบทละคร [TU Subject Heading]
English dramaบทละครอังกฤษ [TU Subject Heading]
English drama (Comedy)บทละครอังกฤษ (ละครชวนหัว) [TU Subject Heading]
French dramaบทละครฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Juvenile dramaบทละครสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Lakhon chatri playsบทละครชาตรี [TU Subject Heading]
Puppet playsบทละครหุ่น [TU Subject Heading]
Radio playsบทละครวิทยุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He brought home every play for me to read.เขาจะเอาบทละครกลับบ้านมาให้ฉันอ่าน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm studying a play.ผมเรียนบทละครเรื่องนึงอยู่ The Reader (2008)
The producer. And he loves me. And I'm understudying Lady Macbeth.โปรดิวเซอร์ และเขารักฉัน และฉันกำลังฝึกบทละครเลดี้แมคเบท Dead Like Me: Life After Death (2009)
To contribute a ballad from my repertoire. Mercedes:เพลงบัลลาด จากบทละครของฉัน Sectionals (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I would have to write a play by this Christmas break.ฉันต้องเขียนบทละครก่อน วันหยุดคริสต์มาส The Last Days of Disco Stick (2009)
More importantly, I am dating a guy who needs an opportunity to write a play.และที่สำคัญไปกว่านั้น ฉันกำลังออกเดทกับผู้ชายคนนึง ซึ่งเขาต้องการโอกาสที่จะเขียนบทละคร The Last Days of Disco Stick (2009)
I love that play that's another thing we have in common.ฉันชอบบทละครนั่นนะ งั้นเราก็มีบางอย่างที่เหมือนกัน The Lovely Bones (2009)
To sustain the illusion that her children never died, she's created an elaborate fictional structure.เพื่อสนุบสนุนความเชื่อว่าลูกๆ ของเธอยังไม่ตาย เธอวางโครงร่างบทละคร Shutter Island (2010)
And in these last 25 crowded, troubled, glorious years, if there is one thing that King George has taught, it is the art of the leader who is also e brother to his followers.เอาเลย เตรียมหัวสมองไว้ให้ดี พนันว่าต้องเป็นบทละครของสก็อตต์ The King's Speech (2010)
What a glorious transformation, sir.ผมพูดบทละครตามผับ สอนวาทะกรรมในโรงเรียน The King's Speech (2010)
Oh, I haven't heard that much overwrought polish dramaโอ้ ผมไม่เคยได้ยิน บทละครน้ำเน่าโพลิชมากขนาดนี้ The Unblairable Lightness of Being (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drama[N] บทละคร, See also: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ, Syn. play, production
part[N] บทพูด, See also: บทละคร
repertoire[N] บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี, Syn. stock, repertory, collection
repertory[N] บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
role[N] บทละคร, See also: บทแสดง, Syn. character, part

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
playwright(เพล'ไรทฺ) n. นักเขียนบทละคร,อาชีพการเขียนบทละคร
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script,plot
shaw(ชอ) n. George Bernard (ค.ศ.1856-1950) นักแต่งบทละครและนวนิยายชาวไอริช
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
play(n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ
playwright(n) นักเขียนบทละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top