Search result for

บทประพันธ์

(25 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทประพันธ์-, *บทประพันธ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทประพันธ์น. เรื่องที่แต่งขึ้นเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're so lucky to have you to bring Dan's amazing words to life.เราโชคดีมากที่ได้คุณมาทำให้บทประพันธ์มีชีวิตขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Tell me. Do you like the poetry of Byron?ตอบฉันซิ คุณชอบบทประพันธ์ของ ฺัByron รึเปล่า The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
according to the literature, if the Left-Handed Man actually existed, he'd be an acolyte, follower;ตามบทประพันธ์ ถ้าผู้ชายคนนี้ถนัดมือซ้ายจริง Episode #1.3 (2010)
It's like when we were reading shakespeare,มันก็เหมือนตอนที่เราอ่านบทประพันธ์ของเช็คสเปียร์ The Badass Seed (2011)
I want the movie rights to this book, and since you're good friends with the author, that shouldn't be a problem, right?ฉันต้องการสร้างภาพยนตร์ จากบทประพันธ์นี้ และคุณก็เป็นเพื่อนสนิท กับนักเขียน คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I want this book, and you're going to get it for me.ฉันอยากได้บทประพันธ์นี้ และคุณต้องไปเอามาให้ฉัน Memoirs of an Invisible Dan (2011)
You might also want to research some of his other plays and see how they were received at that time...พวกเธอต้องค้นคว้า บทประพันธ์อื่นๆ ของเขา Blood Is the New Black (2012)
There's a pronounced sense of sadness in Purcell's pieces.มีการบรรยายความรู้สึกที่เด่นชัด ของความโศกเศร้า ในบทประพันธ์เพลงของเพอร์เซลล์ IV. (2014)
Well, that would be poetic, except now he can't tell us what the rest of his plan was, now, can he?ทันทีที่เราจับตัวเขาได้ แหม นั่นคงจะเป็นบทประพันธ์ เว้นแต่ว่า เขาบอกเราไม่ได้แล้ว ว่าแผนที่เหลือของเขา เป็นอย่างไร ใช่ไหม Size Matters (2014)
I want to be a professor of medieval literature.ฉันอยากเป็นครูสอนบทประพันธ์ยุคกลาง Never Been Kissed (1999)
Poets don't sign petitions. They sign poems.นักเขียน ไม่เขียนคำร้อง เขาเขียนบทประพันธ์ The Dreamers (2003)
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่! The Dreamers (2003)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piece[N] บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloquy(คอล'ละควี) n. การสนทนาแลกเปลี่ยน,บทประพันธ์สนทนา, Syn. conference
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
omnibus(ออม'นะบัส) n. รถโดยสาร,รถยนต์โดยสาร,รวมบทประพันธ์,หนังสือรวมเรื่องจิปาถะ pl. omnibuses
opus(โอ'พัส) n. บทประพันธ์ pl. opuses,opera, Syn. literary work
pasquinaden. บทประพันธ์เสียดส'vt. เหน็บแนม
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
plagiarise(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
plagiarize(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top