Search result for

น้ำมือ

(17 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมือ-, *น้ำมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมือ[N] one's own hands, Syn. มือ, Example: เขาทำลายความรักความหวังดีทั้งหมดด้วยน้ำมือของเขาเอง, Thai definition: มือของตัวเองแท้ๆ
น้ำมือ[N] ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai definition: ความสามารถในการทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมือน. มือของตัวแท้ ๆ เช่น งานนี้สำเร็จได้ด้วยน้ำมือของฉันเอง
น้ำมือความสามารถในการทำ, การกระทำ เช่น เรือสินค้าจมลงด้วยน้ำมือโจรสลัด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
I have watched so many people I love die at your hands, Uther Pendragonข้าต้องทนดูคนที่ข้ารักตายด้วยน้ำมือท่านมามากมาย อูเธอร์ เพนดราก้อน Excalibur (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Arthur was never destined to die at my hand.ชะตาเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือข้า Le Morte d'Arthur (2008)
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I would have died, too, by his hand, if the yeti had not found me and brought me to this pool.และข้าก็ตายด้วยน้ำมือของเค้าเช่นกัน หากพวกเยติไม่มาพบเข้า แล้วพาข้ามมาที่บ่อน้ำนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What woman has not suffered pain and heartbreak at the hands of a man?มีอะไรมั่งที่ผู้หญิงไม่เจ็บปวด และหัวใจสะลายด้วยน้ำมือผู้ชายบ้างค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Mr. Seaton, I get no pleasure from the knowledge that people will die at our hands.ซีตัน,ผมไม่มีความกดดัน การที่จะมีคนตายจากน้ำมือของเรา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Not people, but Gods from the sky.ไม่ใช่น้ำมือมนุษย์ แต่เป็นเทพบนท้องฟ้า Dragonball: Evolution (2009)
Death by dorota. Thanks. You don't have to worry either.ตายด้วยน้ำมือโดโรต้า ของคุณมาก เธอก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกัน You've Got Yale! (2009)
It's gonna be the death of you, Sam. Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth.เขาต้องตายด้วยน้ำมือนาย แซม ฉันต้องมีปาก ที่ใหญ่กว่านี้หน่อยแล้ว ว่าไงแซม เกิดอะไรขึ้น Changing Channels (2009)
morgan: he probably built it himself.ทำให้เขารู้สึกดี ด้วยน้ำมือของเขาเอง Cradle to Grave (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top