Search result for

น้ำดี

(40 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำดี-, *น้ำดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำดี[N] bile, Example: ตับมีหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำดีออกไปทางท่อตับ, Thai definition: น้ำย่อยชนิดหนึ่งเกิดในตับแล้วไหลไปอยู่ในถุงน้ำดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำดีน. ของเหลวสีเขียว สร้างจากตับแล้วเก็บไว้ในถุงน้ำดี มีหน้าที่ทำให้ไขมันขนาดใหญ่แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ เพื่อให้เอนไซม์สามารถย่อยได้ง่ายขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bileน้ำดี [มีความหมายเหมือนกับ gall ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligocholiaน้ำดีน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricocholiaน้ำดีมีกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bileน้ำดี [การแพทย์]
Bile Infarctsน้ำดีคั่ง [การแพทย์]
Bile, Blackน้ำดีดำ [การแพทย์]
Bile, Milk of Calciumน้ำดีสีนม [การแพทย์]
Bile, Whiteน้ำดีสีขาว [การแพทย์]
Bile, Yellowน้ำดีเหลือง [การแพทย์]
Cholestasis, Chronicน้ำดีคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]
bileน้ำดี, ของเหลวที่ตับสร้างขึ้นมีสีเขียวแกมเหลือง  ประกอบด้วย เกลือน้ำดี และสารอินทรีย์อื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My stomach's almost out of bile.น้ำดีฉันจะหมดกระเพาะแล้ว The End (2009)
One of his patients needs an emergency chole.คนไข้ของเขา มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดีโดยด่วน New History (2009)
An emergency chole A new cardio attending And your wife is here to see you.เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับท่อน้ำดี, attending ด้านหัวใจ แล้วก็ภรรยาคุณอยู่ที่นี่เพื่อพบคุณ New History (2009)
Which means obstructive jaundice,ซึ่งหมายความว่ามีท่อน้ำดีอุดตัน แต่ว่าผอ. New History (2009)
It's the E.R.C.P. results of your emergency chole this morning.มันคือผล ERCP ของผู้ป่วยท่อน้ำดีฉุกเฉินเมื่อเช้า New History (2009)
Look, we caught it early enough that, if we can repair the duct, there should be no long-term damage.ฟังนะ เราเจอมันช่วงต้นๆ ถ้าเราสามารถซ่อมท่อน้ำดีได้ มันจะไม่มีผลเสียระยะยาว New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะพลาด ไปหนีบท่อน้ำดีใหญ่ของเขานะ New History (2009)
Water, then.งั้นน้ำดีกว่า Sacramentum Gladiatorum (2010)
I'm passing a gallstone as we speak!ฉันเป็นนิ่ว ในถุงน้ำดีThe Power of Madonna (2010)
You may have accidentally clipped the common bile duct.คุณอาจเผลอไปตัดท่อน้ำดีของคนไข้ Blink (2010)
I took care of your, uh, chole patient. It's all good.ผมได้ดูแลคนไข้ถุงน้ำดีของคุณ เรียบร้อยดีนะ Blink (2010)
First good pipe of the season. Tourists-- what you gonna do?เสียเปล่าน่า เป็นน้ำดีของฤดูนี้แล้ว Pilot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำดี[n.] (nāmdī) EN: bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bile[N] น้ำดี, Syn. gall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
bile(ไบลฺ) n. น้ำดี,อารมณ์ร้าย, Syn. peevishness
biliary(บิล'เลียรี) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ส่งน้ำดี
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
chol-Pref. "น้ำดี"
chole-Pref. "น้ำดี"
cholecyst(โค'ลิซิสท) n. ถุงน้ำดี
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี
cholecystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงน้ำดีออก
cystic(ซิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับถุงน้ำ กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำดี

English-Thai: Nontri Dictionary
bile(n) น้ำดี,อารมณ์ร้าย
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top