Search result for

น่าสงสัย

(50 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าสงสัย-, *น่าสงสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสงสัย[V] be suspicious, See also: be doubtful, be questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ในกรณีนี้เขาน่าสงสัยที่สุด, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
Donor's history came up clean.ประวัติของผู้บริจาคไม่มีอะไรน่าสงสัย Not Cancer (2008)
Shoudn't you think it might look a bit suspicious, curing one man!แล้วเธอได้คิดไหมว่ามันจะเป็นที่น่าสงสัยน่ะ ถ้ารักษาเพียงคนเดียว The Mark of Nimueh (2008)
No-one else appreciates my skills. I want someone to see me for who I am.น่าสงสัยจริงทำไมไม่มีใครชื่นชมพลังของผมเลย ผมแค่อยากให้มีใครซักคนเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม The Mark of Nimueh (2008)
Now we're talking.คนนี้สิน่าสงสัย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Keep the mystique going. If we bring her in for a show, then what?มันควรจะมีบรรยากาศที่น่าสงสัยบ้าง ถ้าเราพาเธอมาที่สตูดิโอ งั้นมันก็จบแค่นั้นน่ะสิ Scandal Makers (2008)
That's the question!น่าสงสัย Iljimae (2008)
It's very suspicious.มันน่าสงสัย Iljimae (2008)
- He's suspicious!-เขาน่าสงสัยHong Gil Dong, the Hero (2008)
But frankly your association with George McHale makes all your activities suspicious, including those during the war.แต่พูดตามตรง คุณร่วมมือกับจอร์จ แมเฮล งานของคุณน่าสงสัย/ช่วงที่เกิดสงครามด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oh, I doubt that.นั่นยังน่าสงสัยอยู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful?ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu

English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubting[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
fishy[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ, Syn. suspicious, dubious, odd, Ant. sure, certain
iffy[ADJ] ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. doubtful, uncertain, unsure, Ant. certain, sure
marked[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
queer[ADJ] น่าสงสัย, Syn. strange, doubtful
questionable[ADJ] น่าสงสัย, See also: ซึ่งมีพิรุธ, Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
iffy[SL] ไม่ค่อยแน่ใจ, See also: น่าสงสัย, Syn. dubious, doubtful
ropey[SL] น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อถือ
sceptic[ADJ] ซึ่งสงสัย, See also: น่าสงสัย, Syn. skeptic
sceptical[N] น่าสงสัย, See also: กังขา, ซึ่งสงสัย, Syn. doubtful, suspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ

German-Thai: Longdo Dictionary
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top