Search result for

น่ายินดี

(30 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่ายินดี-, *น่ายินดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ายินดี[V] gladden, See also: be happy, be pleasure, cheer, Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ, Ant. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่, Example: น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัชน่ายินดี, พึงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
Well, it's not a pleasant subject.เอาหล่ะ, นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนัก Baby and I (2008)
It's nice to meet you, Benjamin.น่ายินดีที่ได้พบเธอ เบนจามิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Happily, your husband understands the value of such an opportunity.น่ายินดี ที่สามีของเจ้าเข้าใจถึงโอกาสนี้ The Other Boleyn Girl (2008)
Hey, happy slappers! Is there some reason to celebrate? Look at the plane!เฮ้ พลพรรคตบแปะ มีอะไรให้น่ายินดีรึไง ดูเครื่องบินเราสิ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Feast.น่ายินดียิ่ง Inkheart (2008)
We don't get a Iot of positive attention from the boys in the press these days, so it's good to be here with a positive story, don't you think?พวกเราไม่ค่อยได้รับความสนใจในด้านบวก่ จากพวกนักข่าวสักเท่าไหร่ มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีข่าวดีๆ คุณว่ามั้ย Changeling (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
I'd just like to say how pleased we are that you got this all together.ผมอยากบอกว่า ช่างเป็นเรื่องน่ายินดี ที่คุณมีทีมงานพรั่งพร้อมขนาดนี้ Frost/Nixon (2008)
Gee, now, that's a pity.เวลาเราหมดลงแล้ว อุ๊ย ช่างน่ายินดี Frost/Nixon (2008)
I'm glad to hear the money has been so well spent.น่ายินดีมากค่ะที่ได้ยิน นำเงินไปใช้จ่ายในทางที่ดี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Having guests is a delight.การมีแขกเป็นเรื่องน่ายินดี Up (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptable[ADJ] ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
plausive[ADJ] น่ายินดี
pleasant[ADJ] น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding

English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top