Search result for

น่าดู

(43 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าดู-, *น่าดู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าดู[V] to be fascinated, See also: to be attractive, to be charm, Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนดู, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู, Ant. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย, Example: หน้าขาวๆ ของสาวในขบวนพาเหรดน่าดูน่ามอง โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มองตาไม่กระพริบ, Thai definition: เหมาะแก่การดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำพนน่าดู, งาม, งามสล้าง, เช่น ปราสาทอำพน, (โบ) ใช้ว่า อำพล ก็มี เช่น ปราการ สะพาน ถนน อำพลด้วย (ไม้ไหล) ทั้งหลายคำนับ (จารึกสยาม).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he told me there would be press here,แต่เขาว่ามันคงน่าอึดอัดน่าดู Chuck in Real Life (2008)
Poor Piper... Must be hard growing up without knowing. That your father killed your mother.ไพเพอร์ผู้น่าสงสาร คงลำบากน่าดูถ้าต้องโตมารู้ความจริง ว่าพ่อของเธอเป็นคนฆ่าแม่ Death Race (2008)
That must have been tough.มันคงจะยากน่าดู The Lazarus Project (2008)
There's a struggle.คงต้องพยายามน่าดู The Lazarus Project (2008)
Sensitive viewers, be aware. The image is disturbing.มันเป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก The Dark Knight (2008)
It's gonna be a bumpy fuckin' ride. We found their phone.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I want that report on my desk in one hour.อีกชั่วโมง ถ้าไม่ถึงโต๊ะฉันล่ะก็ น่าดู Wanted (2008)
That would be so weird, because then we're going to see a green or any color all the time.มันคงจะพิลึกน่าดู เพราะแบบนั้น เราก็จะเห็นสีเขียว หรือสีอื่นๆตลอดเวลา New York, I Love You (2008)
It's crazy, having a mother who's the hottest ticket in town.มันบ้าน่าดูเลยนะเนี่ย มีแม่ที่มีอำนาจที่สุดในเมืองนี้ 24: Redemption (2008)
You have been busy.คุณงานหนักน่าดู Quantum of Solace (2008)
Whoa, she's hot.เธอร้อนแรงน่าดู WarGames: The Dead Code (2008)
- Busy girl.- หล่อนคงยุ่งน่าดู WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
น่าดูน่าชม[adj.] (nādū nāchom) EN: attractive   

English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glam[ADJ] น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glamorous[ADJ] น่าดู, See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
nice[ADJ] สวย, See also: น่าดู, น่ามอง
paltry[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าหัวเราะเยาะ, น่าเหยียดหยาม, Syn. ridiculously, insultingly, Ant. dignified, unhumorous
pitiful[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าทุเรศ
scurvy[ADJ] น่าดูถูก, See also: เลวทราม, ต่ำช้า, น่าเหยีดหยาม, Syn. mean, low, rotten, contemptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough

English-Thai: Nontri Dictionary
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
taking(adj) ติดตา,น่ารัก,น่าดู
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top