Search result for

น่ากลัว

(51 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่ากลัว-, *น่ากลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ากลัว[ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, that's a tough one.อืมมม นั่นถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง New Haven Can Wait (2008)
It's very scarring to see your father cry. Well, I actually wouldn't know.มันน่ากลัวนะสำหรับชั้น เห็นพ่อนั่งร้องไห้ เอาเถอะชั้นไม่ได้ตั้งใจนิเน๊อะ Chuck in Real Life (2008)
I know it's been a tough year. Yeah, it has,ฉันรู้ปีนี้มันค่อนข้างปีที่น่ากลัว ใช่มันเป็นอย่างนั้น Chuck in Real Life (2008)
It's a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.มันน่ากลัวว่าจะเกิดกับสมอง หัวใจหรือปอด.. ตับหรือตับอ่อน Not Cancer (2008)
The world scares the hell out of him.โลกช่างน่ากลัว เป็นนรกสำหรับเขา The Itch (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}I considered being a horrendous pain in the ass,ฉันพิจารณาว่ามันน่ากลัว เหมือนแผลที่ก้น Dying Changes Everything (2008)
It's part my job. Most of the time, there's nothing to be scared of.นี่มันเป็นงานของลุงเค้าตายไปแล้ว ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน่า The Mark of Nimueh (2008)
What a horrible way to die, and it's all my fault.เป็นการตายที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ มันเป็นความผิดของข้าเอง Bombad Jedi (2008)
It was terrifying. It's all right.มันน่ากลัวมาก ไม่เป็นไร Le Morte d'Arthur (2008)
There is nothing to be afraid of. Please, Arthur. I have seen terrible things.ไม่มีอะไรต้องกลัว ได้โปรด อาเธอร์ ข้าเห็นสิ่งที่น่ากลัว Le Morte d'Arthur (2008)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awful[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าสะพรึงกลัว, Syn. terrible, dreadful, appalling
creepy[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ากลัว, Syn. disgusting, spooky
eerie[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขนลุก, Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
fearful[ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fearsome[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว, Syn. alarming, dreadful
formidable[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าตกใจ
frightened[ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว, Syn. afraid, alarmed
frightful[ADJ] น่าสะพรึงกลัว, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. alarming, frightening, terrifying, Ant. appealing, attractive, pleasant
ghastly[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible
godawful[ADJ] โหดร้าย (คำสแลง), See also: น่ากลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilling (adj ) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凄い[すごい, sugoi] (adj) น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
恐ろしい[おそろしい, osoroshii] (adj) น่ากลัว,สยอง,น่าสะพรึงกลัว,น่าหวาดเสียว
殺人的[さつじんてき, satsujinteki] (n) น่ากลัว, ชวนให้สยอง, รุนแรงมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top