Search result for

นุ่มนวล

(35 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นุ่มนวล-, *นุ่มนวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นุ่มนวล[ADJ] gentle, See also: delicate, graceful, mild, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
นุ่มนวล[V] be gentle, See also: be delicate, be graceful, Syn. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, Ant. แข็งกระด้าง, Example: น้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดถึงความหลังอันแสนสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นุ่มนวลว. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, เพราะพริ้ง, เช่น พูดจานุ่มนวล กิริยาท่าทางนุ่มนวล.
สัณห์นุ่มนวล, สุภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
To soften the blow?- เพื่อที่จะให้มันดูนุ่มนวลไม่ใช่เหรอ ? There Might be Blood (2008)
It's just a euphemism for "get the hell out of here."มันเป็นแค่การใช้คำนุ่มนวลแทนการบอกว่า "ไสหัวไปซะ" Dying Changes Everything (2008)
You'd do well to tread more softly with her.เจ้าควรดูแลเธอ ให้นุ่มนวลกว่านี้ Outlander (2008)
There's nothing soft about her.ไม่มีอะไรต้องนุ่มนวลกับเธอ Outlander (2008)
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ The Other Boleyn Girl (2008)
Her skin was so soft, her lips were so sweet.ผิวของเธอช่างนุ่มนวล ริมฝีปากเธอหวานน่ม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Her eyes were dark brown and soft like she'd never hurt a soul.ตาของหล่อนสีน้ำตาลเข้มและ... นุ่มนวล เธอไม่เคยทำร้ายจิตใจใคร Nights in Rodanthe (2008)
- Ooh, scary words from the passive-aggressive ex-meter maid.- อู้ววว คำพูดน่ากลัว จากอดีตคนเฝ้ามิเตอร์จอดรถที่ดูเหมือน จะนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วก้าวร้าวสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Not to mention stunningly handsome, morally sound. He's a surgeon.ไม่เพียงแค่หล่อกิ๊ก น้ำเสียงนุ่มนวล เขายังเป็นศัลยแพทย์ด้วย The Ugly Truth (2009)
YOU THINK SOMEBODY FROM ROYAL DID THIS?โดยทั่วไปก็ใช่ครับ เราต้องการให้การสืบสวนนี้เป็นไปอย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้ House on Fire (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
kind[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
mild[ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
sleek[ADJ] นุ่มนวล, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. graceful, slender, slim, Ant. ungraceful
soft[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา, Syn. adjustable, adaptable, weak, Ant. stubborn
suave[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, Syn. bland, charming, smooth, polite
svelte[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, เรียบร้อย, Syn. suave, polished, sleek
ultrafeminine[ADJ] ละเมียดละมัย, See also: นุ่มนวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mincing(มิน'ซิง) adj. งดงาม,นุ่มนวล,มีมารยาท

English-Thai: Nontri Dictionary
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
smoothนุ่มนวล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top