Search result for

นิ่งเงียบ

(26 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ่งเงียบ-, *นิ่งเงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งเงียบ[V] keep silence, See also: remain quiet, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งอึ้ง, Example: เธอนิ่งเงียบไม่กล้าตกปากรับคำอะไร, Thai definition: ไม่พูดไม่จากับใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ่งเงียบว. นิ่งอยู่ไม่พูดอะไร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[silence][นิ่งเงียบNight of Desirable Objects (2009)
The quiet ones could be in the worst shape.ใครที่นิ่งเงียบไม่บอกสามารถ ทำให้มันแย่ลงกว่าที่มันควรจะเป็นนะ Sabotage (2010)
At work I'm cold and I'm distant, and then I come home, and you and I-I y to come home to.ที่ทำงานฉันสงบนิ่งเงียบงัน - และตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้าน และคุณกับฉันก็-- - ผมก็กลับมาบ้านด้วย Revelation Zero: Part 1 (2010)
We just sit on the phone in silence.เราต่างถือหูด้วยความนิ่งเงียบ Blowback (2010)
She's shut down.แต่เธอนิ่งเงียบ Blowback (2010)
She's... shut down.ผมพยายามแล้ว เธอนิ่งเงียบ... Better Angels (2010)
Your silence is deafening, Stefan.การนิ่งเงียบของนาย จะทำให้เกิดเรื่องนะ สเตเฟน Brave New World (2010)
You should quit! You're a disgrace to serious apprentices.เธอควรจะนิ่งเงียบYougashiten koandoru (2011)
I know I'm quiet.ฉันรู้ว่าฉันมัวแต่นิ่งเงียบ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Go all quiet.นิ่งเงียบแบบนี้ Hit (2012)
Staying absolutely silent under that kind of pressure was a skill he undoubtedly learned as a child.การนิ่งเงียบสนิทภายใต้ความกดดัน เป็นทักษะที่เขาเรียนรู้มาในวัยเด็ก Profiling 101 (2012)
Hopefully if we remain resolute in our silence, they'll eventually tire... and go away.หวังว่าถ้าเรายืนหยัดที่จะนิ่งเงียบไว้ พวกนักข่าวท้ายที่สุดคงจะหมดความสนใจ... และกลับไปเอง Spilt Milk (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet   FR: se taire ; garder le silence
นิ่งเงียบอยู่[v. exp.] (ning-ngīep yū) FR: garder le silence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clam up[PHRV] เงียบ, See also: นิ่งเงียบ, สงบเงียบ, Syn. shut up
mum[ADJ] นิ่งเงียบ, See also: ที่ไม่พูดไม่จา, Syn. quiet, silent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
stilly(สทีล'ลี) adj. นิ่ง,นิ่งเงียบ,เงียบ,เงียบสงัด. adv. อย่างนิ่งเงียบ,อย่างเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| เงียบ, ไม่พูดไม่จา, นิ่งเงียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top