Search result for

นิทรรศการ

(49 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิทรรศการ-, *นิทรรศการ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิทรรศการ(นิทัดสะกาน) น. การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Salon, Theนิทรรศการศิลปกรรมซาลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
The Salonนิทรรศการศิลปกรรมซาลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Salon des Refusesนิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Salon d'Automneนิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Documentaนิทรรศการศิลปกรรมดอคิวเมนตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Exhibitionsนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Exhibitsนิทรรศการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
You know, this exhibition on the Mars-rover photographs are...คุณก็รู้ นี่มันเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพจากการสำรวจดาวอังคาร... Pilot (2008)
-Paul, congratulations. Excellent exhibit. -Thanks so much, Jack.พอล ยินดีด้วย นิทรรศการนี้สุดยอด / ขอบคุณมาก แจ๊ค Julie & Julia (2009)
Whoa, look at these. Las Vegas Auto Show.โว้วว ดูนี่สิ นิทรรศการรถยนต์ลาสเวกัส 2012 (2009)
Soo Yi Jung, he was the youngest artist to debut at the Biennaleโซ ยีจัง, เขาเป็นศิลปินที่เด็กที่สุด เปิดตัวครั้งแรกที่ บิเอนนาเล่ *การแสดงมหกรรมนิทรรศการ มีขึ้นทุกๆ 2 ปี Episode #1.1 (2009)
Jenny said something about Going to an exhibit at the fashion institute,เจนนี่บอกว่าจะไปงานนิทรรศการที่โรงเรียนสอนแฟชั่น The Wrath of Con (2009)
Brake and muffler exhibit--no.นิทรรศการเบรคและท่อไอเสีย --ไม่เอา Road Kill (2009)
- you guys and your fucking geek fests.นาย กับ นิทรรศการเืพื่อเด็กเรียนของนาย Road Kill (2009)
And I didn't even get to go to Comic-Con!แถมอดไปนิทรรศการการ์ตูนด้วย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Now, the Anok exhibit opens on Friday, so there's very little chance that Dr. Kaswell just let Anok get up and walk out of her lab.นิทรรศการเอน็อค จะเปิดในวันศุกร์ ดังนั้นมีโอกาสน้อยมาก ที่ ดร.คาสเวล จะปล่อยให้เอน็อคลุกขึ้นไป เดินเล่นนอกห้องแลปเธอ A Night at the Bones Museum (2009)
So, you were overseeing the exhibit, Mr. Turnbull?งั้นคุณก็ต้องมารับช่วง ดำเนินงานนิทรรศการต่อ สินะคุณเทิร์นบูล A Night at the Bones Museum (2009)
Eggheads killing each other over exhibits no one really wants to see.การประหารคนฉลาดมากๆ เป็นอีกนิทรรศการหนึ่ง ที่คนไม่อยากไปดู A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition   FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m]
นิทรรศการถาวร[n. exp.] (nithatsakān thāwøn) FR: exposition permanente [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exposition[N] การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
retrospective[N] นิทรรศการผลงานเก่าๆ ของศิลปิน, Syn. exhibition
waxworks[N] นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
world's fair[N] การแสดงสินค้านานาชาติ, See also: นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตผลทางด้านการค้าและวัฒนธรรมจากนานาประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
gaud(กอด) n. สิ่งประดับที่หรูหรา,พิธีที่หรูหรา,นิทรรศการที่หรูหรา
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display
showpiece(โช'พีส) n. สิ่งที่ตั้งแสดงไว้,สินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการ
showroom(โช'รูม) n. ห้องที่ใช้แสดงสินค้าหรือตัวอย่างสินค้า,ห้องโชว์,ห้อง แสดงนิทรรศการ

English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
showroom(n) ห้องโชว์,ห้องแสดงสินค้า,ห้องแสดงนิทรรศการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top