Search result for

นามา

(37 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นามา-, *นามา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามานุกรม[N] nomenclature dictionary, Example: การทำวิจัยเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้นามานุกรมหลายเล่ม, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: พจนานุกรมคำวิสามานยนาม
นามาภิไธย[N] royal name, See also: royal designation, royal appellation, Syn. พระนามาภิไธย, Example: ผ้าห่มคลุมพระอังสาทั้งสองข้างของพระพุทธรูปประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก., Thai definition: ชื่อ ซึ่งใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
นามานุประโยค[N] noun clause, Thai definition: อนุประโยคที่ทำหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นประธาน กรรม หรือขยายก็ได้
นามานุศาสตร์[N] name dictionary, See also: name glossary, Count unit: เล่ม, Thai definition: อภิธานคำชื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นามานุกรม(-นุกฺรม) น. พจนานุกรมคำวิสามานยนาม.
นามานุกรมดู นาม, นาม-.
นามานุศาสตร์น. อภิธานคำชื่อ.
นามานุศาสตร์ดู นาม, นาม-.
นามาภิไธยน. ชื่อ (ใช้เฉพาะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระนามาภิไธย เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย.
นามาภิไธยดู นาม, นาม-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This soup is thick. Can you see anything?หมอกนี่หนามาก มองเห็นอะไรมั่งมั้ย? Shadow of Malevolence (2008)
If Janice intends to develop further in Korea...ถ้าเจนนิสตั้งใจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นในเกาหลี... Episode #1.8 (2008)
I was gonna come down here and ask if you wanted to talk some more about what happened in Panama, but, um, I think I already know what you're gonna say.ผมมาถามว่าคุณอยากจะคุยเรื่องที่เกิดที่ปานามาบ้างหรือเปล่า แต่.. ผมพอจะรู้สิ่งที่คุณกำลังจะพูดละ Breaking and Entering (2008)
- Did you bring the lovely Hannah?- พาแฮนนามาด้วยรึเปล่า Made of Honor (2008)
I was thinking the other day, whilst I was cutting some really big hair, how similar our jobs are.ฉันกำลังคิดวันอื่นๆ ในขณะที่ฉันตัดผม -ให้กับคนที่ผมหนามากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm a sub working, building down here in panama,ผมเป็นผู้รับเหมา่ก่อสร้างอยู่ที่ปานามา Under & Out (2008)
You have 20 minutes to meet me in panama city where we agreed.นายมีเวลา 20 นาทีที่จะพบชั้นที่เมืองพานามาเมื่อเราตกลงกันแล้ว Hell or High Water (2008)
We're-We're downtown panama.เออ ... เราอยุ่ ตัวเมืองปานามา Hell or High Water (2008)
No, Lincoln, you're not.ไม่ลิงคอน นายไม่ได้อยู่ ปานามา Hell or High Water (2008)
They must have closed all the roads out of panama.พวกเค้าต้องปิดถนนทุกทางออกจาก ปานามาแน่ๆ Hell or High Water (2008)
They must've closed all the roads out of panama.พวกเขาต้องปิดถนนทุกสายที่ออกไปจาก ปานามาแน่ๆ The Art of the Deal (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
athirst(อะเธิร์สท) adj. มีความปรารถนามาก, กระหายน้ำ (eager, thirsty)
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,
panama(แพน'นะมา) n. ประเทศปานามา, See also: Panamanian adj. n.
panama canaln. คลองปานามา
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top