Search result for

นางงาม

(23 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นางงาม-, *นางงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางงาม[N] beauty queen, See also: beautiful woman, Syn. สาวงาม, Example: พี่สาวของเขาได้เป็นนางงามประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางงามน. หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To listen to Dean Stoff lecture about how the universe is like a beautiful woman?ไปฟังคณบดีพูดถึงจักรวาล ว่าสวยเหมือนนางงามนะเหรอ The Day the Earth Stood Still (2008)
Poor Miss Iowa-- caught playing Mrs. Robinson.น่าสงสารแม่นางงามไอโอว่า เล่นบทใสซื่อจนโดนจับได้ The Age of Dissonance (2009)
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ Pilot (2009)
This ain't a goddamn beauty pageant.นี้มันไม่ใช่การประกวดนางงาม Bad Blood (2010)
No, it's because of me winning the Miss America Pageant.ไม่ใช่หรอก พวกนั้นมาพราะว่า ฉันชนะนางงามอเมริกาต่างหากละ Beautifully Broken (2010)
Former Miss Universe.Former นางงามจักรวาล Death Race 2 (2010)
You guys aren't watching the video of me falling off stage at my first TinyTots beauty pageant, are you?คงไม่ใช่ที่ฉันตกเวที ตอนประกวดนางงามเด็กนะ? Bad Reputation (2010)
The Miss Congeniality of the bowling pageant.เหมือนนางงามมิตรภาพ ของการประกวดโบลว์ลิ่งไม่มีผิด The Wheaton Recurrence (2010)
Well, my grandmother was miss mystic.อืม ยายของฉันเคยเป็นนางงามมิสติค Miss Mystic Falls (2010)
We will introduce you to fashion models, pageant winners, beau...เราจะพาคุณไปรู้จักสาวงาม นางแบบ นางงาม และ.. Need to Know (2010)
Beauty pageants?ประกวดนางงามเด็ก? A Humiliating Business (2010)
A Beast?นางงามมากจนโพไซดอนห้ามใจไม่ได้ Clash of the Titans (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman   FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathing beauty[N] ผู้ชนะการประกวดนางงาม, See also: นางงาม, Syn. beauty queen
beauty queen[N] นางงาม, Syn. Miss World
May Queen[N] นางงามวันแรงงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
rose(โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise

English-Thai: Nontri Dictionary
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top