Search result for

นักพูด

(22 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักพูด-, *นักพูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพูด[N] orator, See also: expert speaker, Example: งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
David Frost. English talk show guy.เดวิท ฟรอสต์ นักพูดทอร์คโชว์ชาวอังกฤษ Frost/Nixon (2008)
Frank. You really are a wonderful talker.แฟรงก์ จริงๆคุณจะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยม Revolutionary Road (2008)
Don't you talk for a living? Motivational-type stuff?เธอเป็นนักพูดด้วยไม่ใช่เหรอ เกี่ยวกับแรงจูงใจอะไรพวกนั้นน่ะ Up in the Air (2009)
Ladies and gentlemen. Put your hands together for today's challenge speaker,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โปรดปรบมือต้อนรับนักพูดผู้โดดเด่นวันนี้ Up in the Air (2009)
- Yeah, but i'm a sprinter.และนอกจากนั้น ไม่ใช่คุณหรอกเหรอ ที่ควรเป็น แบบว่า นักพูดเหรียญทองโอลิมปิก? Social Psychology (2009)
I don't even think she's a member of the dental profession.- ผมไม่คิดว่าเธอเป็นสมาชิกชมรมนักพูด The Next Three Days (2010)
He's quite the orator.เขาค่อนข้างจะเป็นนักพูด Mark of the Brotherhood (2010)
Percy's not really a talker.เพอร์ซี่ไม่ใช่นักพูด Rough Trade (2010)
Look at this! All the great speakers.มีแต่นักพูดเจ๋งๆทั้งนั้นเลย The Lies Ill-Concealed (2011)
Yeah, like that spellbinder you told the guy at the candle shop today about growing winter squash?ใช่เลย เหมือนแม่นักพูดนั่น ที่คุณเล่าเรื่องให้คนนั้น ที่ร้านเทียนวันนี้ฟัง เกี่ยวกับสควอชฤดูหนาวนั่น? And Lots of Security... (2011)
Hale , does the trust fund Fae-by speak the truth?เฮล เฟน้อยกระเป๋าหนักพูดจริงหรือเปล่า Death Didn't Become Him (2011)
Said a spokesman, "this tragedy represents the largest loss in new-age motivational speaker history."โฆษกได้กล่าวว่า "โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็น การสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ นักพูดโน้มน้าวแห่งยุคใหม่" Meet the New Boss (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักพูด[n.] (nakphūt) EN: orator ; expert speaker   FR: orateur [m] ; tribun [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordmonger[N] นักพูดหรือนักเขียนที่ใช้คำฟุ่มเฟือยเกินไป (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
talker(n) ผู้พูด,นักพูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top