Search result for

นอกใจ

(32 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอกใจ-, *นอกใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกใจ[V] be unfaithful, See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel, Example: สามีของวรรณานอกใจเธอ จึงทำให้เธอเป็นโรคประสาท, Thai definition: ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็นคู่รักกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอกใจว. ไม่ซื่อตรงต่อสามีหรือภรรยาด้วยการคบชู้สู่สาว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You don't say no disrespectful... - What are you gonna do, baldy?-คุณอย่าบอกว่า ไม่ใด้ นอกใจ \ แล้ว คุณทำอะไรไป ไอ้ล้าน Superhero Movie (2008)
I am playing a part to demonstrate your husband is unfaithful.ฉันเล่นเพื่อส่วนหนึ่งของการแสดง ให้เห็นว่าสามีคุณนอกใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Proof that my husband is unfaithful, not proof that you are the fattest tart in Gaborone.พิสูทน์ว่าสามีฉันนอกใจ ไม่ใช่พิสูทน์ว่าเธอ คือนางยักษ์ขมู๋ขีร่านที่สุดในโกโบโรเน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
"I Cheat on People" by Calvin Klein?"ฉันนอกใจเค้า" ของ คาลวิน ไคลน์ ใช่มั้ย? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I had a really great love affair.ก็พบรักน่ะสิ รักนอกใจซะด้วย Loyal and True (2008)
He's gonna go home to his wife- who he's cheating on by the way- and say, "Hey, Honey, guess what?สุดสัปดาห์นี้คุณจะไปใช่มั้ย มหัศจรรย์จะเกิดใช่มั้ย เขาจะไปหาเมีย เมียที่เขานอกใจเธอหมาด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
Especially if she already knows that he cheats and she lets him.ถ้าเธอรู้อยู่แล้วว่าเขานอกใจแต่เธอปล่อยเขาทำ London. Of Course (2009)
Please stop apologizing. You're a man. You cheat.หยุดขอโทษซะที คุณเป็นผู้ชาย คุณนอกใจ ฉันเข้าใจ Look What He Dug Up This Time (2009)
- Jessica. Your cheating husband. - Esther, give it to me.เจสสิก้า เธอนอกใจสามี เอสเธอร์เอาคืนมานะ Orphan (2009)
She'll cheat on you.เธอจะนอกใจนาย.. The Breath (2009)
I mean, your girlfriend, Becky, cheats on you, so you kill her.ฉันหมายถึง แฟนคุณ - เบ๊คกี้ นอกใจคุณ คุณเลยฆ่าเธอ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
If we say anything, it'll just make things worse.แบรดเป็นคนที่กำลังนอกใจ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle

English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheat[VI] นอกใจ, See also: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. betray, cuckold, wander
step out on[PHRV] ไม่ซื่อสัตย์ต่อ, See also: นอกใจ, ทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
cuckold(คัค'โอลดฺ) n. สามีของหญิงนอกใจหรือมีชู้ vt. นอกใจสามี,เป็นชู้กับภรรยาคนอื่น
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต
sin(vi) ประพฤติชั่ว,ทำบาป,ประทุษร้าย,นอกใจ,ละเมิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top