Search result for

นคร

(105 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นคร-, *นคร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มัชชิกาสันตะนครMacchikāsanda
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office
หวัดดีครับเรียนที่ใหนครับ (n vi vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นคร[N] city, See also: town, Syn. เมือง, บุรี, Example: บริเวณนี้เคยเป็นนครใหญ่ชื่อเวียงหินนครซึ่งมีความสำคัญมาก, Count unit: แห่ง,นคร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นครบาล[N] metropolis, Ant. ภูธร, Example: ฝ่ายสืบสวนของนครบาลไม่สับสนกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายวิทูรกับอดีตผู้สื่อข่าวแห่งขอนแก่น, Thai definition: ส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร
นครบาล[ADJ] metropolitan, Ant. ภูธร, Example: การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลช้าไปเพียงก้าวเดียวทำให้ผู้ร้ายเผ่นหนีออกจากที่พักไปเสียก่อน, Thai definition: เกี่ยวกับส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร
นครปฐม[N] Nakhon Pathom, Syn. จังหวัดนครปฐม, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
นครพนม[N] Nakhon Phanom, Syn. จังหวัดนครพนม, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครรัฐ[N] city-state, Thai definition: เมืองที่ปกครองตนเองเป็นอิสระ
นครนายก[N] Nakhon Nayok, Syn. จังหวัดนครนายก, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
นครวาสี[N] town-dweller, See also: citizen, Syn. ชาวนคร, Notes: (บาลี)
นครหลวง[N] capital, Syn. เมืองหลวง, Example: กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศไทย
นครินทร์[N] governor, See also: the lord of a town, director, ruler, administrator, Syn. เจ้าเมือง, Thai definition: ผู้ครองเมืองนั้น, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นคร, นคร-(นะคอน, นะคะระ-) น. เมืองใหญ่, กรุง.
นครบาล(นะคอนบาน) น. เรียกตำรวจที่มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาในกรุงเทพมหานครว่า ตำรวจนครบาล
นครบาลผู้มีหน้าที่ในการปกครองนครหลวง
นครบาลชื่อกระทรวงในสมัยก่อน คือ กระทรวงนครบาล ซึ่งมีหน้าที่ปกครองเขตนครหลวง
นครบาลประเภทคดีซึ่งมีโทษหลวงเป็นความอุกฉกรรจ์มหันตโทษ เช่น ปล้น ฆ่า.
นครบาลจังหวัดน. ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตนครหลวง.
นครรัฐ(นะคอนรัด) น. เมืองที่ปกครองตนเองเป็นอิสระ เช่น นครรัฐวาติกัน.
นครวาสี(นะคะระ-, นะคอน-) น. ชาวนคร.
นคราทร(นะคะราทอน) น. ชื่อกรมมีหน้าที่ทำให้บ้านเมืองสะอาด.
นคราทรดู นคร, นคร-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cityนคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cityนคร, เทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city, incorporatedนครที่ปกครองโดยระบบเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incorporated cityนครที่ปกครองโดยระบบเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state, cityนครรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city stateนครรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angkor Wat (Angkor)นครวัด [TU Subject Heading]
Nakhon Ratchasimaนครราชสีมา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sir.- ท่านครับ Eagle Eye (2008)
Dean.ดีนครับ The Song Remains the Same (2010)
- Sir?ท่านครับ? Face Off (2011)
It's hot.ร้อนครับ The Scent (2012)
Sir.ท่านครับ Granite State (2013)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
Right.อ่ะ.. เช่นกันครับ New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
Now that we are all here,เอาล่ะ ในเมื่อทุกคนอยู่กันครบ Chuck in Real Life (2008)
We were almost like a real family.เราเกือบจะเป็นครอบครัวกันจริงๆอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
He acts like he's family friendlyเขาทำเราเป็นเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
นครธม[n. prop.] (Nakhøn Thom) EN: Angkor Thom   FR: Angkor Thom
นครนายก[n. prop.] (Nakhøn Nāyok) EN: Nakhon Nayok (Central)   FR: Nakhon Nayok (Centre)
นครนิวยอร์ก[n. prop.] (Nakhøn Niū Yøk) EN: New York City   FR: New York City
นครบาล[n.] (nakhønbān) EN: metropolis   FR: métropole [f]
นครบาล[adj.] (nakhønbān) EN: metropolitan   FR: métropolitain
นครปฐม[n. prop.] (Nakhøn Pathom) EN: Nakhon Pathom (Central)   FR: Nakhon Pathom (Centre)
นครพนม[n. prop.] (Nakhøn Phanom) EN: Nakhon Phanom (Northeast)   FR: Nakhon Phanom (Nord-Est)
นครรัฐ[n.] (nakhønrat) EN: city-state   
นครราชสีมา[n. prop.] (Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima (Northeast)   FR: Nakhon Ratchasima (Nord-Est)

English-Thai: Longdo Dictionary
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
municipality[N] เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
Nakhon Nayok[N] นครนายก
Nakhon Pathom[N] นครปฐม
Nakhon Phanom[N] นครพนม
Nakhon Ratchasima[N] นครราชสีมา
Nakhon Sawan[N] นครสวรรค์
Nakhon Si Thammarat[N] นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat[N] จังหวัดนครศรีธรรมราช, See also: นครศรีธรรมราช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
b.c.abbr. Before Christ ก่อนคริสต์กาล

English-Thai: Nontri Dictionary
anniversary(n) วันครบรอบปี
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
bust(n) รูปปั้นครึ่งตัว
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนคร
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nakhon Ratchasima (n ) นครราชสีมา, โคราช

German-Thai: Longdo Dictionary
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
jammern(vt) |jammerte, hat gejammert| บ่นครวญคราง, รำพึงรำพัน
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
Abzug(n) |der, pl. Abzüge| เครื่องดูดควันที่ใช้ในครัวและห้องทดลองเคมี
schmücken(vt) |schmückte, hat geschmückt| ตกแต่ง, ประดับประดา เช่น den Christbaum schmücken ประดับต้นสนสำหรับวันคริสต์มาส, See also: S. dekorieren, verzieren,
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top