Search result for

ธาตุแท้

(30 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธาตุแท้-, *ธาตุแท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุแท้[N] element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count unit: ก้อน
ธาตุแท้[N] nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
With it a man can alter the very essence of things.หินนี่สามารถเปลี่ยนแปลง ธาตุแท้ของสิ่งต่างๆได้ To Kill the King (2008)
Shopping for Hannah's true self...โอเค ต้องไปช้อบ ธาตุแท้ของฮานน่า ด้วย Made of Honor (2008)
- That's gonna be great. So, what is Hannah's true self?คงมันน่าดูเลยล่ะ เอ่อ ธาตุแท้ของฮานน่านี่อาไรหรอ? Made of Honor (2008)
The day is not even over, and you've already defied me about your grounding,ยังไม่ทันหมดวันเลย แต่เธอก็ทำให้ฉันได้เห็นธาตุแท้ Seder Anything (2009)
- Would you like some juice, Danny?...เผยให้เห็นธาตุแท้ อยากดื่มอะไรหน่อยไหม แดนนี่้ Boom Crunch (2009)
- If you mean it, then please kill me.และธาตุแท้... Boom Crunch (2009)
I've seen its true face.ผมเห็นธาตุแท้ของมันแล้ว ชีวิตเมืองเหมือนดั่งท่อระบาย Watchmen (2009)
Starting to come back to you now, is it?ธาตุแท้เริ่มเผยออกมาแล้วสินะ RED (2010)
it's not in your nature.มันไม่ใช่ธาตุแท้ของตัวคุณเลย Episode #1.3 (2010)
I can't imagine. 'I think you gave in to your true nature, 'just for a second and let him fall.'- ฉันคิดว่าคุณได้เผยธาตุแท้ตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาแล้ว แค่แป๊บเดียว และปล่อยให้เขาตกลงไป Episode #1.2 (2010)
Before we showed up.ก่อนที่เราจะเห็นธาตุแท้ The Townie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: chemical element ; pure substance   FR: élément chimique [m] ; substance pure [f]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature   FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
entity(เอน'ทิที) n. เอกลักษณ์,แก่นแท้,ธาตุแท้,สิ่งที่มีอยู่จริง
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
interior(อินเทีย'เรีย) adj. ภายใน,ข้างใน,ธาตุแท้,ส่วนลึก,ภายในประเทศ,ส่วนตัว,ลี้ลับ. n. ส่วนใน,เรื่องภายใน,ส่วนในของประเทศ,ลักษณะภายใน., See also: interiority n. ., Syn. inside,
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force

English-Thai: Nontri Dictionary
entity(n) สิ่งมีตัวตน,รูปธรรม,ธาตุแท้,แก่นแท้
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
substantive(adj) แท้จริง,เป็นจริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,สำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top