Search result for

ท้องฟ้า

(59 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้องฟ้า-, *ท้องฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องฟ้า[N] sky, Syn. นภา, เวหา, อัมพร, ฟ้า, นภากาศ, Ant. ใต้ดิน, Example: ท้องฟ้าของกรุงเทพฯ ทุกวันนี้ไม่เป็นสีฟ้าเช่นท้องฟ้าในต่างจังหวัด, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อากาศ, อากาศ-ท้องฟ้า เช่น นกบินไปในอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Sky - State of skyท้องฟ้า - สภาวะของท้องฟ้า หรือพฤติภาพของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clear skyท้องฟ้าแจ่มใส [อุตุนิยมวิทยา]
Sky slightly clouded or Fairท้องฟ้าโปร่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud skyท้องฟ้ามีเมฆเป็น ส่วนมากหรือมีเมฆค่อนข้างมาก (เมฆคลุ้ม) [อุตุนิยมวิทยา]
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
But from the sky, only the gods can read them, because only gods live up there.แต่ถ้ามองจากท้องฟ้า พระเจ้าเท่านั้นที่อ่านได้ เพราะพระเจ้าอยู่บนนั้น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You know why the sky is blue?นายรู้มั้ย ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า? My Sassy Girl (2008)
I heard how he fell out of the sky in a ball of fire.ข้าได้ยินว่ามันตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นลูกไฟ Kung Fu Panda (2008)
#I see skies of blue #ฉันเห็นท้องฟ้าสีคราม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Tarva, the lord of victory, and Alambil, the lady of peace, have come together in the high heavens.ทาร์วา ลอร์ดแห่งชัยชนะ และ อลัมบิล เลดี้แห่งความสงบสุข, พวกท่านพบกันอีกครั้ง บนท้องฟ้าThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I get my palette from the sky.ผมมีจานสีจากท้องฟ้า New York, I Love You (2008)
You see the shapes they cut out in the sky?หนูเห็นเงาที่พาดผ่านในท้องฟ้าไหม New York, I Love You (2008)
Every time you turn around there's a new sky rise going up even uglier than the one-ทุกครั้งที่คุณหมุนไปรอบๆ คุณจะเห็นท้องฟ้าที่มันเริ่มจะน่าเกลียดกว่าอันเดิมเสมอ Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องฟ้า[n.] (thøngfā) EN: sky ; heavens   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ท้องฟ้าจำลอง[n.] (thøng fājamløng) EN: planetarium   FR: planétarium [m]
ท้องฟ้าแจ่มใส[X] (thøng fā jaēmsai) EN: clear (weather)   FR: clair (temps)

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
canopy[N] ท้องฟ้า
fine[ADJ] อากาศแจ่มใส, See also: ท้องฟ้าสดใส, Syn. sunny, bright, clear, Ant. gloomy, cloudy
firmament[N] ท้องฟ้า, See also: สวรรค์, นภากาศ, เวหา, Syn. sky, heaven
lour[N] ท้องฟ้ามืดครึ้ม, See also: อากาศมืดครึ้ม, Syn. darkness
lower[N] ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม
sky[N] ท้องฟ้า, Syn. firmament, welkin
sphere[N] ระบบจักรวาล, See also: ท้องฟ้า
welkin[N] ท้องฟ้า (คำโบราณหรือทางวรรณคดี), Syn. empyrean, heavens, sky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
ether(n) อีเทอร์,อากาศธาตุ,อากาศ,ท้องฟ้า
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
sky(n) ฟากฟ้า,ท้องฟ้า,นภากาศ
skyey(adj) จากฟากฟ้า,เกี่ยวกับท้องฟ้า,มีสีฟ้า,คล้ายท้องฟ้า
skyward(adj,adv) ทางท้องฟ้า,สู่ฟ้า,ไปทางฟ้า,ชี้ฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
秋晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
青空[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
Himmel(n) |der, pl. Himmel| ท้องฟ้า

French-Thai: Longdo Dictionary
ciel(n) |m| ท้องฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top