Search result for

ท้องผูก

(36 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้องผูก-, *ท้องผูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องผูก[V] be constipated, See also: suffer from constipation, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: ยาหลายอย่างมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก
ท้องผูก[N] constipation, See also: suffer from constipation, Syn. โรคท้องผูก, อาการท้องผูก, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: เขาไม่ค่อยทานผักและผลไม้ จึงเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆ, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องผูกว. อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belly, boundท้องผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bound bellyท้องผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [การแพทย์]
Constipation, Psychogenicท้องผูกเนื่องจากเหตุผลทางด้านจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
Constipated.ท้องผูก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
He said photo ops make him constipated.เขาบอกว่ามานั่งประกอบ ให้ถ่ายรูปทำให้เขาท้องผูก Gimme Some Truth (2009)
-Don't flare your nostrils.หยุดทำท่าทางเหมือนท้องผูกด้วย Iron Man 2 (2010)
I got it, I got it.อ๊า ฉันเสร็จแล้วๆ โอ๊ย ไรฟร่ะ อา ท้องผูกเรื้อรังน่ะ The Man from Nowhere (2010)
Unless he has constipation,นอกจากมันจะทำให้ท้องผูก I Saw the Devil (2010)
I'm constipated.ฉันท้องผูก Episode #1.10 (2010)
You seem even more constipated than usual.หน้านายอย่างกับคนท้องผูกแน่ะ มากกว่าปกติอีกนะ Let It Bleed (2011)
And FYI, travel makes me constipated, so I'm the ideal hotel roommate.รู้ไว้ด้วยการเดินทางทำให้ฉันท้องผูก The Love Car Displacement (2011)
And my dad pretends like he can't hear, but his neck gets all red and then his face pinches up like he's constipated.และพ่อของฉันก็แกล้งทำเป็นว่าเขาไม่ได้ยิน แต่คอของเขาเริ่มแดงและ แล้วหน้าของเขาก็หงิกอย่างกับเขาท้องผูก It Happened 'That Night' (2012)
Or look constipated like your father does.หรือทำหน้าเหมือนท้องผูก อย่างที่พ่อหนูทำ It Happened 'That Night' (2012)
And don't tell me it's 'cause the cafeteria food binds you up.อย่าบอกนะว่า อาหารที่โรงอาหารทำให้เธอท้องผูกน่ะ Thanksgiving (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องผูก [n.] (thøngphūk) EN: constipation   FR: constipation [f]
ท้องผูก [X] (thøngphūk) EN: be constipated ; suffer from constipation   FR: être constipé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constipated[ADJ] ท้องผูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
constipatevt. ทำให้ท้องผูก,ทำให้หดตัว
constipatedadj. ท้องผูก
constipationn. อาการท้องผูก
costive(คอส'ทิฟว) adj. ท้องผูก,ช้า,พูดช้า
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
oppilate(ออพ'พะเลท) vt. ขัดขวาง,ต่อต้าน,ยับยั้ง,ทำให้อุดตัน,ทำให้ท้องผูก, See also: oppilation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
constipation(n) ท้องผูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top