Search result for

ท่าทาง

(60 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่าทาง-, *ท่าทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าทาง[N] style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
ท่าทาง[N] demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่าทางว. กิริยาอาการที่ปรากฏให้เห็น เช่น ท่าทางดี ท่าทางไม่ดี, บางทีใช้ว่า ท่า ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
Is my presence here bothering you?ท่าทางผมกวนคุณหรือไง? Odyssey (2008)
And I still think you've been acting like an idiot.และฉันยังคงคิดว่าท่าทางคุณงี่เง่า ฉันรู้ Lucky Thirteen (2008)
Doesn't look like the General needs help to me.ดูท่าทาง ท่านยังไม่ต้องให้เราช่วยแฮะ Ambush (2008)
It's no good. Incoming's too heavy.ท่าทางไม่ดีแล้ว มันโจมตีเราหนักมาก Downfall of a Droid (2008)
- Moving something. - Looks heavy.กำลังขนของบางอย่างอยู่น่ะ ท่าทางหนักนะ The Mark of Nimueh (2008)
- You look happy. - I picked these for you.คุณท่าทางมีความสุขนะ The Mark of Nimueh (2008)
- You don't seem surprised.-เธอดูท่าทางไม่แปลกใจเลยนะ The Mark of Nimueh (2008)
What's with the get-up, Kakarrot?พอได้แล้ว คาคาล็อต ไอ้ท่าทางแบบนั้นแกตั้งใจทำอะไร? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Probably a little nervous. Better luck next time.อะแฮ้ม ท่าทางเธอจะประหม่ามาก น่าสงสารจริงๆ งั้นคนต่อไป Scandal Makers (2008)
I just made the motion. Just the motion.แค่ทำท่าทางเท่านั้นแหละ แค่ท่าทางหน่ะ Beethoven Virus (2008)
But why is your expression like that?แต่ทำไมคุณมีท่าทางแบบนั้นหล่ะ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทาง[v.] (thāthāng) EN: look   FR: paraître ; avoir l'air ; sembler
ท่าทาง[v.] (thāthāng) FR: on dirait que ; il paraît que ; il semble que
ท่าทางประหลาด ๆ[v. exp.] (thāthāng pralāt pralāt) EN: act very strange   FR: avoir un comportement bizarre
ท่าทางฝนจะตก[xp] (thāthāng fon ja tok) FR: le temps est à la pluie ; la pluie menace ; il va pleuvoir
ท่าทางเดิน[n. exp.] (thāthāng doēn) FR: allure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] อากัปกิริยา, See also: ท่าทาง
carriage[N] ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา, Syn. bearing, manner, posture
come-on[N] ท่าทางเชื้อเชิญ, Syn. invitation
deportment[N] พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
likely[ADJ] ท่าทางดูดี, Syn. promising
motion[N] กิริยาท่าทาง, See also: ท่าทาง, การทำท่าทาง, Syn. gesture, signal
olive branch[N] ท่าทางแสดงการผูกไมตรี
poise[N] ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
pose[N] ท่าทาง, Syn. artificial position, mannerism, posture
position[N] การวางตัว, See also: ท่าทาง, Syn. pose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thumbs-up (n ) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top