Search result for

ทื่อ

(46 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทื่อ-, *ทื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทื่อ[V] stiff, See also: harsh, rigid, Syn. แข็งทื่อ, Thai definition: อาการที่กระดิก หรือเขยื้อนได้ด้วยความยากลำบาก
ทื่อ[V] go straight in, See also: dash (in), rush (in), Syn. รี่เข้าใส่, ปรี่เข้าใส่, Example: สุนัขบ้าทื่อเข้าใส่เขาอย่างน่ากลัว
ทื่อ[ADJ] blunt, See also: dull, Syn. เท่อ, ทู่, Ant. คม, Thai definition: ไม่คม
ทื่อ[ADJ] dull, See also: stupid, obtuse, witless, foolish, Syn. ทึ่ม, โง่, Ant. คม, เฉียบคม, แหลมคม, Thai definition: ไม่เฉียบแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทื่อว. ไม่คม (ใช้แก่ของแบน ๆ ที่มีคมแต่ไม่คม) เช่น มีดทื่อ
ทื่อไม่เฉียบแหลม เช่น ปัญญาทื่อ
ทื่อไม่มีลับลมคมใน เช่น พูดทื่อ
ทื่อนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งทื่อ, ซื่อ ก็ว่า.
ทื่อก. รี่เข้าใส่โดยไม่ระมัดระวัง เช่น ทื่อเข้าใส่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtuseทื่อ, ทึม, ทึบ, ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bluntedทื่อ[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You froze up.นายแข็งทื่อ Dead Space: Downfall (2008)
eh?พ่อเธอดูแข็งๆทื่อๆไปไหม? Akai ito (2008)
Your dad's getting all stiff again.อีกแล้วพ่อเธอแข็งทื่ออีกแล้ว Akai ito (2008)
Why must you carry a head that isn't sharp and is always hurting you?แล้วเธอจะเก็บหัวที่ทื่อๆ แล้วก็ปวดอยู่ประจำไว้ทำไม? Beethoven Virus (2008)
-Want me to dumb it down?- เอาแบบทื่อๆ เหรอ Vantage Point (2008)
"good with actresses, not so good with stonewalling presidents."ไีปได้ดีกับนางแบบสาวๆ\ แต่ไปกันไม่ได้กับปธน.ผู้แข็งทื่อ Frost/Nixon (2008)
What will you do if he stonewalls you?คุณจะทำอย่างไร ถ้าเขาแข็งทื่อกับคุณล่ะ Frost/Nixon (2008)
But I should say right now that I'm not expecting his approach to be to stonewall.ผมควรพูดซะตอนนี้ว่า ผมไม่ได้คาดหวัง ให้ท่านแข็งทื่อใส่ Frost/Nixon (2008)
A knife that will never get dull.มีดที่จะไม่มีวันทื่อ New York Sucks (2009)
- Yeah, and? - And she has an ex-husband. A dead ex-husband, Carl Roberts.แข็งทื่อเหมือนก้อนหิน ไม่มีทีท่ามาก่อนเลย ถูกสันนิษฐานว่าหัวใจวาย Sex and Violence (2009)
Not really. I've met him. The guy's a stiff.ก็ไม่เท่าไหร่ครับ ผมเคยเจอเขาแล้ว เขาดูแข็งทื่อเลย Bargaining (2009)
Body's in full rigor mortis, Bud.ศพแข็งทื่อครับป๋า Nothing But the Blood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse   FR: émoussé ; épointé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunt[ADJ] ทื่อ, See also: ไม่คม, ทู่, Syn. dull, unsharped, Ant. sharp
dull[ADJ] ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
obtuse[ADJ] ทื่อ, See also: ไม่คม, ไม่แหลม, ทู่, Syn. blunt, Ant. sharp
snub[ADJ] ทู่, See also: ทื่อ, Syn. blunt, unsharped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
hebetatevt. ทำให้ทื่อ,ทำให้ทึ่ม vi. กลายเป็นทื่อ,กลายเป็นทึ่ม. adj. ทื่อ,, See also: hebetation n. hebetative adj.
hebetuden. ภาวะที่เฉื่อยชา,สภาพที่ทื่อ,สภาพเซื่องซึม, See also: hebetudiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
blunt(vt) ทำให้ไม่คม,ทำให้ทื่อ,ทำให้ทู่
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
obtuse(adj) ป้าน(มุม),โง่,ทื่อ,ทู่,ทึ่ม
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top