Search result for

ทึ่ม

(43 entries)
(0.1784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทึ่ม-, *ทึ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทึ่ม[ADJ] dull, See also: stupid, obtuse, foolish, idiotic, silly, Syn. โง่, เขลา, ทื่อ, Ant. ฉลาด, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทึ่มว. ทื่อ, ไม่เฉียบแหลม, โง่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
God is not on our side 'cause he hates idiots also.พระเจ้าไม่อยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดคนทึ่มด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Fascinating Rhythm, do you read me? Come in, Hooper. What do you see?ฟาสชิเนติ้ง ริทึ่ม ได้ยินมั้ย ว่ามา ฮูเปอร์เห็นอะไรบ้าง Jaws (1975)
Listen, biscuit-brain, my old man is paying for this party.นี่ฟังนะ! เจ้าสมองทึ่ม พ่อฉันจ่ายทุกอย่างสำหรับงานปาร์ตี้นี้นะ. Mannequin (1987)
Biscuit-brain, what the hell do you think you're doing?เฮ้ย! ไอ้สมองทึ่ม, นั่นแกกำลังทำห่าอะไรวะ? Mannequin (1987)
Could have been worse. Could have put me on with a bigoted jerk. Hold it there, boy!ผมว่านี่ก็ไม่เลวนะ เสียอย่างเดียวคือ โดนไอ้ทึ่มหัวขี้เลื่อยไล่จับน่ะครับ Mannequin (1987)
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้ Mannequin (1987)
He's an imbecile, but....เขาค่อนข้างปัญญาทึ่ม แต่ว่า... Mannequin (1987)
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง Mannequin (1987)
Hurry up, you moron!เร็วหน่อย, เจ้าทึ่มAkira (1988)
You forget who you're talking to, half-wit?แกลืมรึเปล่าว่าพูดอยู่กับใคร ไอ้ทึ่ม The Lawnmower Man (1992)
She's just teasing this half-wit.เธอไม่ชอบไอ้ทึ่มนี่หรอก The Lawnmower Man (1992)
Rhythm and blues. You like it?แนวรีทึ่ม กับ บลูส์ เธอชอบมั้ยล่ะ? The Lawnmower Man (1992)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatuitous[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, idiotic, silly, Ant. sensible
gormless[ADJ] โง่เง่า, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, stupid
nerdy[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม
oafish[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, Syn. stupid, foolish, Ant. clever, smart
obtuse[ADJ] ทึ่ม, See also: โง่, ซึ่งเข้าใจช้า, Syn. dull, slow, Ant. keen, acute
silly[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, เขลา, Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
soggy[ADJ] ทึ่ม, See also: เซ่อ, Syn. dull
stockish[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, Syn. dull, stupid, thickheaded
thick[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, งี่เง่า, Syn. dull, foolish, Ant. clever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken headn. คนโง่,คนทึ่ม
chowderheadn. คนโง่,คนทึ่ม
clod(คลอด) n. ก้อน,ก้อนดิน,ดิน,คนโง่,คนทึ่ม, See also: cloddish adj. ดูclod cloddishness n. ดูclod
cluck(คลัค) n.,v. (ร้องเสียง) เสียงร้องกะต๊ากของไก่ตัวเมีย,คนทึ่ม
clunkn. เสียงโลหะกระทบ,คนทึ่ม,คนที่ไม่มีอารมณ์ขัน
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
dumb(ดัมบฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่พูด,เงียบ,โง่,ทึ่ม., See also: dumbly adv. ดูdumb dumbness n. ดูdumb
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่,คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt
fathead(แฟท'เฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
fatuity(ฟะทู'อิที) n. ความทึ่ม,คำพูดโง่ ๆ ,เรื่องโง่ ๆ, See also: fatuitous adj. (stupidity)

English-Thai: Nontri Dictionary
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
feebleminded(adj) โง่,ทึ่ม,ปัญญาอ่อน
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top