Search result for

ทึบ

(55 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทึบ-, *ทึบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทึบ[ADJ] stifling, Syn. โล่ง, Thai definition: มีลมอากาศหรือแสงสว่างเข้าออกไม่ได้หรือไม่เพียงพอ
ทึบ[ADJ] dull, See also: obtuse, stupid, slow-witted, foolish, idiotic, silly, Syn. โง่, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า โง่มาก
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง
ทึบ[ADJ] dense, See also: thick, Syn. หนาทึบ, หนาแน่น, Ant. โปร่ง, Example: ต้นไม้ขึ้นข้างรั้วเป็นพุ่มหนาทึบจนมองไม่รู้ว่ารั้วสีอะไร
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทึบว. มีลมอากาศหรือแสงสว่างเข้าออกไม่ได้หรือไม่เพียงพอ เช่น ห้องทึบ ผนังทึบ ตู้ทึบ ป่าทึบ, ไม่โปร่งแสง เช่น เป็นแท่งทึบ
ทึบไม่โปร่ง, หนาแน่น, เช่น ลายทึบ
ทึบโดยปริยายหมายความว่า โง่มาก เช่น ปัญญาทึบ สมองทึบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiopaque; roentgenopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenopaque; radiopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]
Dense and Undulatingทึบและผิวมีลักษณะเป็นลูกคลื่น [การแพทย์]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
Density, Lowทึบน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stupid animals!เจ้าพวกสัตว์สมองทึบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And I'm afraid as it stands, with no documentation...สีมันทึบ ๆยังไงไม่รู้ ที่ผมกลัวคือไม่มีหลักฐานอะไรด้วย The Red Violin (1998)
These are woods and, uh, trees.ตรงนั้นเป็นดงไม้ทึบ Unbreakable (2000)
Stamp, stamp.กระทึบ, กระทึบIce Age (2002)
I should not be too aggressive.สมองเค้าสั่งงานเร็วมาก สำหรับพวกสมองทึบอ่ะนะ Something About 1% (2003)
Who stayed in labor without painkillers so you wouldn't turn dim-witted like your cousin Jimmy?ตอนคลอดก็สู้กัดฟันทน ไม่ใช้ยาแก้ปวด ...เราจะได้ไม่โตมาสมองทึบ เหมือนเจ้าจิมมี่ญาติเราน่ะ Saving Face (2004)
She was walking home through the woods, thinking how hungry her kids might be.เธอกำลังเดินกลับไปบ้านของเธอ โดยผ่านป่าทึบแห่งหนึ่ง.. ป่านนี้ลูก ๆ ของเธอ คงหิวมากแล้วนะ Love So Divine (2004)
I know, i know. Through the fog.ผมรู้ ผมรู้ ฝ่าหมอกทึบ The Fog (2005)
He really is thick-headed.เขาหัวทึบจริงๆเลย Sad Movie (2005)
It's cut off by these canyons here --Rough terrain, dense forest,ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ป่าทึบ Wendigo (2005)
Well, I must say, you two are anything but dull.ผมขอบอกว่าคุณ 2 คนนี่มันหัวทึบจริงๆ The Da Vinci Code (2006)
Boys, we got too much cloud cover.เด็ก ๆ บนนี้เมฆทึบเกินไป Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทึบ[adj.] (theup) EN: dense ; thick   FR: épais ; dense ; profond
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque   FR: opaque
ทึบ[adj.] (theup) EN: solid   
ทึบ[adj.] (theup) EN: dark ; dull   FR: sombre ; mat
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull[ADJ] โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
mirky[ADJ] มืด, See also: ทึบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
indian paperกระดาษบางทึบและเหนียว

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top