Search result for

ที่ราบ

(69 entries)
(0.2505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ราบ-, *ที่ราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ราบ[N] plain, See also: lowland, flatlands, Thai definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
ที่ราบสูง[N] highland, See also: plateau, Thai definition: ที่ราบซึ่งสูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป
ที่ราบลุ่ม[N] low land, See also: basin, low plain, Thai definition: พื้นที่ราบที่น้ำท่วมถึงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ราบน. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปรกติความสูงตํ่าของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน ๑๕๐ เมตร.
ที่ราบสูงน. ที่ราบซึ่งสูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal plainที่ราบก้นสนมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial plainที่ราบตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flood-plainที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dissected plateauที่ราบสูงซอยแบ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermontane plateauที่ราบสูงระหว่างภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluvial plainsที่ราบลุ่มน้ำ [TU Subject Heading]
Floodplainsที่ราบน้ำท่วมถึง [TU Subject Heading]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Coastal Plain ที่ราบชายฝั่ง
ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไป จนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลและคลื่น ได้พัดพาให้ชายฝั่งผุกร่อนไป ต่อมาบริเวณนั้นจะยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนทำให้กลายเป็นที่ราบ หรืออาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดขึ้นโดยกระแสน้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณ ใกล้ๆ ปากแม่น้ำก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Plain ที่ราบตะกอนน้ำพา
ที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่ 2 ฝั่งแม่น้ำ ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลล้น 2 ฝั่งแม่น้ำท่วมบริเวณดังกล่าว และนำตะกอนมาสะสม ถ้าเป็นที่ราบขนาดเล็ก เรียกว่า ที่ลุ่มราบตะกอนน้ำพา (alluvial flat) [สิ่งแวดล้อม]
Flood Plain ที่ราบน้ำท่วมถึง
ที่ราบริมแม่น้ำหรือลำธาร ประกอบด้วยสันริมน้ำและที่ลุ่มหลังคันดิน (backswamp) ซึ่งหน้าฝนหรือหน้าน้ำมักมีน้ำท่วม [สิ่งแวดล้อม]
Intermontanne Plateau ที่ราบสูงระหว่างเขา [สิ่งแวดล้อม]
flood planeflood plane, ที่ราบน้ำท่วมถึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
coastal plaincoastal plain, ที่ราบชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alluvial plainalluvial plain, ที่ราบตะกอนน้ำพา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง Aladdin (1992)
- And down in the flat, we'll have a...- ตรงที่ราบจะทำเป็นทุ่งอัลฟัลฟ่า. Of Mice and Men (1992)
- Down in the flat, we'll have a...- ตรงที่ราบเราจะทำ สวนอัลฟัลฟ่า... Of Mice and Men (1992)
I have seen seasons change across the high plateaus.ฉันเห็นฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน เหนือที่ราบบนเขา Seven Years in Tibet (1997)
Using Karakal Plateau as our assumed position...หากเราใช้ที่ราบสูงของเทือกเขาคาราคัล แทนตำแหน่งที่เราอยู่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
It looks beautiful!นี่คือป่าและที่ราบลุ่มซึ่งเราจะปกปัก I Heart Huckabees (2004)
This is called "an open meadow."ทุ่งหญ้าเปิดกว้าง ที่ราบเปิดกว้าง I Heart Huckabees (2004)
It's as flat as a pancake.เป็นพื้นที่ราบเหมือนแพนเค้กเลยครับ The Great Raid (2005)
Empress of the Lone Islands!ผู้ปกครองแห่งที่ราบสูง... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There's a flat area just up there where we can set up camp.นี่คือพื้นที่ราบ สามารถขึ้นไปทางนี้ เป็นสถานที่ พวกเราสามารถตั้งแคมป์ได้ล่ะ The Cave (2005)
Why is it so impossible to put together a decent run-through?ทำไมมันถึง เป็นการซักซ้อมที่ราบรื่นไม่ได้ The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ราบ[n.] (thīrāp) EN: plain ; flatland ; flat area   FR: plaine [f] ; plat pays [m]
ที่ราบสูง[n.] (thīrāp sūng) EN: plateau   FR: plateau [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champaign[N] ที่ราบ, See also: ทุ่ง, Syn. field, open country, plain
flat[N] ที่ราบ, See also: พื้นราบ
flowing[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ราบรื่น, ที่คล่อง, Syn. fluent, continuous, smooth, Ant. slow, sluggish
fluid[ADJ] ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี), Syn. flowing
Olympia[N] ที่ราบแห่งหนึ่งในกรีกใช้เป็นที่แข่งกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
plain[N] ที่ราบ, See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง, Syn. flat, level land, open land
plane[N] พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plateau[N] ที่ราบสูง, Syn. tableland
puna[N] ที่ราบสูงหนาวเย็น
steppe[N] ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีต้นไม้, Syn. plain, prairie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ,ทุ่ง,สนามรบ -adj. ราบ,เป็นทุ่ง
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
highlandn. บริเวณที่สูง,บริเวณที่ราบสูง., See also: highlands บริเวณภูเขา,บริเวณดอย
highlandern. คนดอย,คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
hyperbolan. ส่วนของที่ราบของรูปกรวยที่ถูกกดตรง, Syn. conic section

English-Thai: Nontri Dictionary
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
lowland(n) ที่ต่ำ,ที่ลุ่ม,ที่ราบ
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
plaid(n) ที่ราบ,ทุ่งกว้าง
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ
plateau(n) ที่ราบสูง
PRIMROSE primrose path(n) หนทางที่ราบรื่น
steppes(n) ที่ราบกว้าง,ทุ่งกว้าง
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง
See also: S. plateau,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top