Search result for

ที่บูชา

(24 entries)
(0.1127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่บูชา-, *ที่บูชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่บูชา[N] shrine, See also: altar, tabernacle, Syn. หิ้งบูชา, แท่นบูชา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After the Black Shadows were slaughtered on their way to the shrine,หลังจากที่หน่วยเงาดำได้พ่ายแพ้ระหว่างทางไปที่สถานที่บูชา The Kingdom of the Winds (2008)
That sword must be at the outer shrine in Jolbon!"ดาบอาจจะอยู่นอกสถานที่บูชาในโชบุน! The Kingdom of the Winds (2008)
Cheri Byrd was a dark witch, perhaps even a Satanist.เชอรี่ เบิร์ด เป็นพวกแม่มดดำ บางทีก็เป็นพวกที่บูชาตาซาน The Witch in the Wardrobe (2010)
It's sacred.ซึ่งเป็นที่บูชา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I have in my hand the budget for the McKinley High production of West Side Story, a musical about a race war that glorifies gang violence, yet still seems extraordinarily gay.ในมือฉันมีงบไว้ เพื่อโรงเรียนแมคคินลี่ย์ ไฮ ทำละครเวที West Side Story ละครเพลงเกี่ยวกับสงครามการเหยียดผิว ที่บูชาพวกกลุ่มนักเลงชอบความรุนแรง Pot O' Gold (2011)
It's a shrine to the guardian of the lake.มันคือที่บูชาสิ่งที่ดูแลทะเลสาบอยู่ What Happened to Frederick (2012)
Cultures as old as time have worshipped it.มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่บูชาน้ำ What Happened to Frederick (2012)
What... what kind of freak feels nostalgic over human sacrifices?ไอ้คนบ้าแบบไหนกันที่นึกซึ้งถึงความหลัง ตอนที่บูชายันมนุษย์ The Method in the Madness (2012)
You want to be a shrine?นายอยากจะเป็นที่บูชา Pain & Gain (2013)
♪ You're the one to sacrifice#เธอคนเดียวที่บูชาความรัก# Feud (2013)
A few hundred years back, I came across a group that worshiped Silas.หลายรอยปีก่อน ฉันได้เจอพวก ที่บูชาไซลัส Catch Me If You Can (2013)
Ali's mom turned it into a shrine.แม่ของอลีเปลี่ยนห้องนั้นให้เป็นสถานที่บูชา The Mirror Has Three Faces (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
ciborium(ชิบอ'เรียม) n. ปะรำถาวรเหนือที่บูชา,ภาชนะใส่ขนมปังพิธีและน้ำมนต์พิธีในโบสถ์, See also: ciborial adj. -pl. -boria
enshrine(เอนไชรน') vt. วางไว้บนที่บูชา,บูชา., Syn. inshrine, See also: enshrinement n. ดูenshrine
moloch(โม'ลอค) n. เทพเจ้าที่บูชาด้วยการบูชายัญ,สิ่งที่เป็นการสังเวยที่น่ากลัว,ตัวแย้มีหนาม
nave(เนฟ) n. ส่วนของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เป็นบริเวณชุมนุมของผู้มาโบสถ์ จากประตูถึงที่บูชา,ส่วนกลางของล้อรถ
shrine(ชไรนฺ) n. แท่นบูชา,หิ้งบูชา,ศาลเจ้า,อาราม,สถานที่บูชา,สถูป,เจดีย์ปูชนียสถาน. vt. ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์,วางไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. altar
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
enshrine(vt) ใส่สถูปไว้,ตั้งไว้ในที่บูชา,บูชา

German-Thai: Longdo Dictionary
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top