Search result for

ที่บัง

(39 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่บัง-, *ที่บัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่บังคับน. ที่ที่คับแคบและกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เขาถูกลงโทษให้อยู่แต่ในที่บังคับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I might be a genius who just happens to haveฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่บังเอิญมีแรงบันดาลใจ Not Cancer (2008)
I'm sorry if I forced you to compromise your ethics.ผมขอโทษที่บังคับให้คุณต้องเสียจรรยาบรรณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Who drove me to train until my bones cracked? !ใครกันล่ะที่บังคับให้ข้าฝึก จนกระดูกของข้าหัก Kung Fu Panda (2008)
I am a mere Good Samaritan who...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจที่บังเอิญไปเจอ Burn After Reading (2008)
But when you have a monster in your sights...แต่พอมีสิ่งประหลาดที่บังตาคุณ Safe and Sound (2008)
All personnel to the bunker.เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบไปที่บังเกอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We need to get you down to the bunker, sir.เราต้องรีบพาท่านไปยังที่บังเกอร์ครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Sorry to hijack your date, brother.โทษทีที่บังคับเดทนายน่ะ น้องชาย The Ugly Truth (2009)
- Whatever Max did, you made her do it. - Think about it.ไม่ว่าแม็กซ์จะทำอะไร เธอต่างหากที่บังคับให้ทำ นึกดูสิ Orphan (2009)
I'm a brain interactive construct.ข้าคือส่วนที่บังคับสมองทั้งหมด Legion (2009)
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า Bulletproof (2009)
- It's to remind us to be humble and never too proud to accept a gift when it comes our way.- มันเป็นข้อเตือนใจเรา ให้ถ่อมตัวและอย่าทะนงตัวมากเกินไป ในการที่จะรับของขวัญที่ไม่คาดคิด ที่บังเอิญผ่านเข้ามา Dooku Captured (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compelling[ADJ] ที่บังคับ
compulsory[ADJ] ที่บังคับ
constrained[ADJ] ที่บังคับ, Syn. compelled, forced
cover[N] ที่บังตา, See also: ที่บัง
eyeshade[N] ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)
lampshade[N] ที่บังตะเกียง
lee[N] ที่บังลม, See also: ที่หลบลม, Syn. shelter
ostensible[ADJ] เสแสร้ง, See also: ที่บังหน้า, ซึ่งเห็นภายนอก, Syn. pretended, professed
sunshade[N] ที่กันแดด, See also: ที่บังแดด
uncontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, See also: ที่บังคับไม่ได้, Syn. unmanageable, ungovernable, unruly, Ant. tractable, manageable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
mudguard(มัด'การ์ด) n. ที่บังโคลนของรถ
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
sunshade(ซัน'เชด) n. ที่บังแดด

English-Thai: Nontri Dictionary
blind(n) ที่บังแสง,ม่านบังตา,ที่กำบัง,ตัวล่อ,นกต่อ
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
sunshade(n) ที่บังแดด,ร่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
son visors (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top