Search result for

ที่จริงแล้ว

(19 entries)
(0.5505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่จริงแล้ว-, *ที่จริงแล้ว*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, they moved me in here.ที่จริงแล้ว,พวกเขาย้ายฉันมาที่นี่. Suspiria (1977)
She left this morning, as a matter of fact, without telling anyone.หล่อนไปเมื่อเช้านี้เอง, ที่จริงแล้ว.ไม่ได้บอกใครเลย. Suspiria (1977)
But in fact...แต่ในอันที่จริงแล้ว... Cinema Paradiso (1988)
As a matter of fact, it's Terence Mann.ที่จริงแล้ว เขาคือเทอเรนซ์ แมนน์ Field of Dreams (1989)
Fine, I understand. After all, you've lied to everyone else.เาอละ ข้าเข้าใจ ที่จริงแล้ว เจ้าเพียงโกหกทุกๆ คนเท่านั้นเอง Aladdin (1992)
As a matter of fact, it is.ที่จริงแล้ว มันคือศพ The Cement Garden (1993)
In fact, if one of those Swiss boys ever come across a pretty girl, he probably yell, "Eins, zwei, drei,"ที่จริงแล้ว ถ้าพวกสวิส ได้ออกมาเจอสาวเอาะ ๆ ล่ะก็ พวกเขาจะร้องว่า " 1 2 3 " Cool Runnings (1993)
As a matter of fact, now that I'm here, I thought I'd do a little whipping of my own.แต่ที่จริงแล้ว ตอนนี้ ฉันว่าฉันน่าจะหวดก้นตัวเองนะ Cool Runnings (1993)
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Actually, no.ที่จริงแล้วไม่ค่ะ The Joy Luck Club (1993)
In fact, he never even knew.ที่จริงแล้วเขาไม่แม้แต่จะรู้เลยด้วยซ้ำ The Joy Luck Club (1993)
Not anyone in fact, but me Why I can make a Christmas treeไม่ใช่ของใครบางคน ที่จริงแล้ว เป็นฉันเอง / ทำไมฉันถึงทำต้นคริสมาสต์ได้ The Nightmare Before Christmas (1993)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
zwarที่จริงแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top