Search result for

ทิ้งไป

(20 entries)
(0.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้งไป-, *ทิ้งไป*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyway, I'm just putting out a comparison.ยังไงซะ ถึงแม้ผมจะโยนข้อเปรียบเทียบทิ้งไป Beethoven Virus (2008)
Everything was thrown out.ทุกอย่างถูกทิ้งไปหมดแล้ว Heartbreak Library (2008)
I threw out everything in the past.ฉันโยนทุกอย่างในอดีตทิ้งไปแล้ว Heartbreak Library (2008)
and was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not my fault if you can't keep up!ไม่ใช่ความผิดฉันที่คุณทิ้งไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I was with people who had shed all the inconsequences of earlier life.ผมอยู่กับผู้คนที่สลัดชีวิตก่อนหน้านั้นทิ้งไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I've got rid of a good woman in the queen.ข้ากำจัดสตรีที่ดีงามอย่างราชินีทิ้งไป The Other Boleyn Girl (2008)
When's the last time you saw her?คุณเจอเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - เธอทิ้งไปตอนลูกเพิ่งย่างห้าขวบ Jumper (2008)
You probably could've left off the last bit.คำหลังตัดทิ้งไปก็ได้นะ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
-Oh, he's just a IittIe-- BO Y 2: Now you wanna fight? Fight.โอ ทำไมนายขว้างบอลทิ้งไป อยากมีเรื่องหรือไง 24: Redemption (2008)
You put the cell phone in the case, and leave it.เอามือถึอใส่ไว้ในกระเป๋า แล้วโยนทิ้งไป Bangkok Dangerous (2008)
Throw your love around#ต่างโยนรักเธอทิ้งไปMarley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้งไป[v.] (thing pai) EN: throw away ; abandon   FR: jeter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw away    [VT] ละทิ้ง, See also: ทิ้งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
relegate(vt) ทิ้งไป,เนรเทศ,ผลักไส,ขับไล่,ลดตำแหน่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top