Search result for

ทำให้เสื่อม

(45 entries)
(0.1062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เสื่อม-, *ทำให้เสื่อม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depraveทำให้เสื่อมเสียทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice the rightทำให้เสื่อมเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the cancer-ridden city hordes who are poisoned by exhaust,สำหรับมเมืองที่วุ่นวาย ใครทำให้เสื่อมเสีย All About Lily Chou-Chou (2001)
No, but don't bring a guy home 'cause you're horny and then act all wounded and mystified when he doesn't stick around.ไม่,แต่อย่าเอาผู้ชายมาบ้าน\ เพราะความต้องการทางเพศ. และการกระทำทั้งหมดจะทำให้เสื่อมเสียและหมุกมุ่น\เมื่อไม่มีผู้ชายข้างกาย. Pilot (2009)
I plan on having you publish a scientific paper expounding the discredited Velikovsky hypothesis.รู้ไว้ด้วย ฉันวางแผนให้นาย ตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์ แก้ตัวแทนสมมติฐานของ เบลล่า คอสฟสกี้ที่ถูกทำให้เสื่อมเสีย The Wheaton Recurrence (2010)
First of all, about the defamation of character and include everything.อย่างแรก นี้เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ รวมถึงทุกๆอย่าง Episode #1.14 (2010)
Wrongful imprisonment, defamation of character--การจับผิดตัว การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง Legacy (2012)
Calling out certain large donors makes for great stumping, but it also makes people uncomfortable.การเรียกผู้บริจาครายใหญ่มาช่วย ทำให้เสื่อมเสียเกียรติอย่างมาก แล้วยังทำให้ผู้คนไม่ค่อยสบายใจด้วย Root Cause (2012)
I'm not gonna tarnish the integrity of the Navy over one crooked sailor.ฉันไม่ gonna ทำให้เสื่อมเสียความสมบูรณ ของกองทัพเรือกว่ากะลาสีคดเคี้ยวหนึ่ง. 2 Guns (2013)
Association with the name of Crassus will only serve to further taint my own.ที่มีชื่อของ Crassus ได้รับ เพียงเพื่อทำให้เสื่อมเสียของตัวเอง Separate Paths (2013)
And the task would be demeaning.เเละจะทำให้เสื่อมเสีย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
And a long time ago, my family were dishonored and degraded by yours.และเมื่อนานมาแล้ว ครอบครัวของฉันถูกทำให้เสื่อมเสียและถูกปลด โดยตระกูลของแก Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เสื่อมลง[v. exp.] (thamhai seūam long) EN: undermine   
ทำให้เสื่อมเสีย[v. exp.] (thamhai seūamsīa) EN: vitiate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot[VT] ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
corrupt[VT] ทำให้เสื่อมทราม, See also: นำไปทางชั่ว, ทำให้เลวลง, Syn. debase, degrade
drag someone through the mud[IDM] ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: ทำให้ชื่อเสียงแปดเปื้อน
drag someone's name through the mire[IDM] ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: ทำให้ชื่อเสียงแปดเปื้อน
debase[VT] ทำให้เสื่อม, See also: ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. corrupt, degrade
decay[VT] ทำให้เสื่อมลง, See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม, Syn. deteriorate
defame[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. besmirch, traduce
demoralize[VT] ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม
dent[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำลาย, ทำให้น้อยลง
deteriorate[VT] ทำให้ทรุดโทรม, See also: ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เลวลง, Syn. spoil, decompose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม,ลดคุณค่า,เจือปน, See also: debasement n.
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
defile(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
deprave(vt) ทุจริต,ทำให้เสื่อมทราม
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า,ลดค่าเงิน,ลดราคา,ทำให้เสื่อมทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top