Search result for

ทำให้หาย

(42 entries)
(0.2123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หาย-, *ทำให้หาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ ๒ทำให้หาย เช่น แก้เก้อ แก้ขวย แก้จน แก้โรค
ยา ๑ทำให้หายรั่ว เช่น ยาเรือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's suffocating.มันทำให้หายใจไม่ออกอึดอัด Beethoven Virus (2008)
It's cooling it down.มันทำให้หายเผ็ด Bangkok Dangerous (2008)
Here, take this. The sugar will take the edge off the shock.นี่ ดื่มน้ำอัดลมหน่อยความหวานทำให้หายช็อคได้ Taken (2008)
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)
It appears that he suffocated from within.ดูเหมือนเขาจะถูกทำให้หายใจไม่ออกจากข้างใน Bound (2009)
You go buy yourself a fresh doughnut or booze, crack, whatever eases the pain.เธอไปซื้อโดนัทนะ ไม่ก็เหล้า ยา อะไรก็ได้ที่ทำให้หายลำบาก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It will slowly collapse, making it very difficult to breathe.ของปอดขวาเขา. มันจะค่อยๆ ยุบตัวลง ทำให้หายใจติดขัด จนหยุดหายใจ Cowboys and Indians (2009)
Bruising around the neck. Our guy was choked.รอยช้ำรอบคอ ถูกทำให้หายใจไม่ออก Hello, Dexter Morgan (2009)
As opening moves go, that one's pretty strange.ทำให้หายขาดไปได้ เป็นอะไรที่แปลกมากทีเดียว Grey Matters (2009)
All right, I'd kill a hobo if it'll get me laid.ก็ได้ ฉันฆ่าใครก็ได้เลย ถ้าทำให้หายอิจฉา The Bozeman Reaction (2010)
Big, gun-loving, Commie-hating forgiveness.ยิ่งใหญ่ ทรงอาณุภาพ ทำให้หายเกลียดกัน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
David Copperfield made disappear.เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ ทำให้หายไปเจอรึยัง The Sniffles (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้หายใจไม่ออก[v.] (thamhai hāijai mai øk) EN: choke out   FR: étouffer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choke    [VI] ทำให้หายใจไม่ออก
call back    [PHRV] ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา, See also: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน
choke out of    [PHRV] ทำให้หายใจไม่ออก
conjure away    [PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up    [PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
fade away    [PHRV] ทำให้หายไปอย่างลับๆ, See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ, Syn. fade out
disabled    [VT] ทำให้หายเข้าใจผิด, See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด, Syn. undeceive, clarify
dissolve    [VT] ละลาย, See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
quench    [VT] ระงับ (ความกระหายน้ำ, ความปรารถนา), See also: ทำให้หายอยาก
rarefy    [VT] ทำให้หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก
ease(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้สบาย,ทำให้หายกังวล,ผ่อนคลาย,พักผ่อน
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
stifle(vt) ระงับ,ทำให้หายใจไม่ออก,กลั้น,อุดปาก,ปิดปาก
suffocate(vt) รัดคอ,ทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ
thaw(vt) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา

German-Thai: Longdo Dictionary
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top