Search result for

ทำให้สูญเสีย

(33 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้สูญเสีย-, *ทำให้สูญเสีย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sleeplessness causes loss of productivity, acting silly all day and all night mistaken for being a mental patient go through painful jealous and broken heart and have 'do you still believe in love?การนอนไม่หลับ ทำให้สูญเสียการผลิตไป ทำตัวงี่เง่าตลอดวัน ตลอดคืน บางทีอาจจะป่วยทางจิต Almost Love (2006)
So even though Dr. Shepherd was able to fix the hole in her brain that allowed the brain tissue to leak through her nose, the subsequent carotid dissection has caused loss of her cerebral function.แม้ว่าดร.เชพเพิร์ดจะแก้ไขรูรั่วในสมองของเธอ ที่ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรอยแยกตลอดจนจมูกของเธอ ผลที่ตามมาของการที่ผนังในของเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด ทำให้สูญเสียการควบคุมส่วนนึกคิด All by Myself (2008)
One single soul, the loss of one soul is tragic to me, let alone the numbers we're talking about!จิตวิญญาณหนึ่ง,ทำให้สูญเสียอีกจิตวิญญาณไป ไม่ทำให้ผมโศกเศร้า ถึงจะสูญเสียเท่าไหร่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Impairing her speech.ทำให้สูญเสียความสามารถในการพูด Amplification (2009)
Doctors say that the bullet fragment in my brain shifted,causing memory loss.หมอบอกว่ามีเศษกระสุนแตก ในสมองส่วนบน ทำให้สูญเสียความทรงจำ Bolt Action (2009)
Although these extra expenditures will be quite a burden to usถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะทำให้สูญเสียเงินไปจำมากก็ตาม Episode #1.2 (2011)
It will be quietless bloodshed.มันจะทำให้สูญเสียเลือดเนื้อน้อยมาก Iron Sky (2012)
I would never do anything ever again to lose them.ฉันจะไม่ ทำสิ่งที่เคยทำให้สูญเสียพวกเขาไปอีก Con-Heir (2012)
He left the boat that day to run away with her, and their absence left you totally defenseless against the witch hunters.เขาออกไปจากเรือในวันนั้นเพื่อจะหนีไปกับเธอ และเมื่อไม่มีพวกเขา ทำให้สูญเสียการป้องกันพวกนักล่าแม่มด Curse (2012)
What if it's the catalyst to the losses?ถ้ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียล่ะ Closing Time (2012)
I mean, the regimen screwed with everything else.ผมหมายถึง ยาทำให้สูญเสียทุกอย่าง Consequences (2012)
Oddly apropos.เป็นเรื่องที่แปลก มันทำให้สูญเสียความทรงจำ Bad Teeth (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
bereave of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: ทำให้สูญสิ้น
bugger up[PHRV] ้ทำให้เสีย (ด้วยความประมาท), See also: ทำให้สูญเสีย, ทำให้มีปัญหา, Syn. mess up
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
deprive of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน (สิทธิ), ทำให้ไม่ได้รับ
fling up[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เสีย, สูญเสีย, Syn. throw away
deflower[VT] ทำลายพรหมจรรย์, See also: ทำให้สูญเสียความสาว / บริสุทธิ์, Syn. ravish, molest, rape
incapacitiate[VT] ทำให้สูญเสียความสามารถ, See also: ทำให้สูญเสียอำนาจ, ทำให้พิการ, Syn. disable, Ant. capacitiate
make off with[PHRV] ทำให้สูญเสีย, Syn. make away with
mess up[PHRV] ทำให้สูญเสียโดยประมาท, Syn. ball up, bitch up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
losing(ลู'ซิง) adj. ทำให้สูญเสีย,ทำให้แพ้,แพ้, See also: losings n.,pl. สิ่งที่สูญเสียไป,การเล่นเสีย.
rob(รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from,deprive
unchurch(อันเชิร์ชฺ') vt. ขับออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ทำให้สูญเสียลัทธิของศาสนา
unmake(อันเมค') vt. ทำลาย,เพิกถอน,ยกเลิก,ล้ม,ล้าง,ปลดออก,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง,ทำให้สูญเสีย., See also: unmaker n., Syn. destroy,annul,relese,undo

English-Thai: Nontri Dictionary
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top