Search result for

ทำเลียนแบบ

(15 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเลียนแบบ-, *ทำเลียนแบบ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anything I can simulate with a $3.00 pair of ear plugs is not a culture.อะไรที่ฉันสามารถทำเลียนแบบได้ ด้วยที่อุดหูคู่ละสามเหรียญ ไม่ใช่วัฒนธรรม House Divided (2009)
It should. It's fake. It's all fake.มันควรเป็นแบบนั้น นี่ถูกทำเลียนแบบ ทั้งหมดถูกทำขึ้นมา มันเป็นของปลอมทั้งหมด Hostile Takeover (2009)
Yeah, but not the government-forced daylight savings 4:30.ใช่ แต่ไม่ใช่ 4.30 น. ในช่วงเวลาออมแสง ที่รัฐบาลทำเลียนแบบขึ้น Where There's a Will (2011)
Normal people-- they can't help but imitate what happens in their social world.คนปกติ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ จะทำเลียนแบบ ลองดูในสังคมเราสิ Ring Around the Rosie (2011)
Actually, I copied this by went to a shop that the television station staff often go to.นี่ ฉันอุตส่าห์ไปทำเลียนแบบที่ร้าน ซึ่งพวกพนักงานสถานีโทรทัศน์ไปทำกันนะ Episode #1.8 (2011)
It's well-crafted costume jewelry.ที่ทำเลียนแบบได้อย่างปราณีต The Blue Butterfly (2012)
The gashes were inflicted by a human killer using a wolf claw.รอยแผลเกิดจากการฆาตกรใช้ กรงเล็บที่ทำเลียนแบบหมาป่า แล้วสาเหตุการตายที่แท้จริง คืออะไรล่ะ Once Upon a Crime (2012)
Or altered it and left it for us to find.หรือทำเลียนแบบขึ้น แล้วทิ้งไว้ให้เรามาเจอ Matsya Nyaya (2012)
I took the liberty to mock one up.ผมถือวิสาสะทำเลียนแบบขึ้นมา Ha'alele (2012)
Sam did a Daniel Craig impression for 45 minutes.แซมทำเลียนแบบท่าทาง\ ของแดเนี่ยล แคร็ก ไป45นาที Sadie Hawkins (2013)
What if this is the Replicator.แล้วถ้ามันเป็นคนจงใจทำเลียนแบบล่ะ Carbon Copy (2013)
Go check the fax machine. She just sent you that replicated case.ไปดูที่เครื่องแฟ็กซ์ เธอเพิ่งส่งคดีที่ทำเลียนแบบมาให้ Brothers Hotchner (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top