Search result for

ทำทาง

(24 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำทาง-, *ทำทาง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dacryocystorhinostomyทำทางเดินน้ำตาใหม่,ทำทางติดต่อระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก,การผ่าตัดท่อน้ำตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Any sign of sexual assault?มีร่องรอยถูกกระทำทางเพศมั้ย? Bloodline (2009)
oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ Rose's Turn (2009)
And use this for a handicapped ramp in the auditorium.แล้วใช้เงินนี่ ทำทางลาดให้หอประชุม Wheels (2009)
I like to make an entrance. It's okay.ฉันอยากทำทางเข้า มันโอเค Holidaze (2009)
No signs of sexual assault on any of the victims.ไม่มีร่องรอยบ่งชี้ว่าเป็น การกระทำทางเพศในเหยื่อรายไหนเลย The Performer (2009)
I'm referring to specific sexual and physical acts involving Precious.ฉันหมายถึงกระกระทำทางเพศและร่างกาย ที่เกิดกับพรีเชียส Precious (2009)
Or a bypass opation? Ether is the same thing.แล้วการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจล่ะ You Don't Know Jack (2010)
I'm having a ramp built at the house, and I've turned the downstairs study into your bedroom.ฉันทำทางลาดที่บ้าน และทำห้องอ่านหนังสือชั้นล่างเป็นห้องนอนคุณ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I had to pick up some lumber to build that ramp for Orson.ผมต้องไปเอาไม้มาทำทางลาดให้ออร์สัน You Gotta Get a Gimmick (2010)
Although there were no sexual interactions ante or postmortem, the removal of the lips is in itself a sexual act.แม้จะไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งก่อนและหลังตาย แต่การเอาปากออก เป็นการกระทำทางเพศ Reflection of Desire (2010)
Your head or my heading.หัวของเจ้า หรือ จะทำทางให้ข้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This guy could be impotent.มันก็จริงอยู่, แต่เป็นการ ทดแทนการกระทำทางเพศ The Stranger (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break through[PHRV] ทำทางผ่านเข้าไป
bridge over[PHRV] ทำทางข้าม
channel off[PHRV] ทำทางผ่าน, See also: นำทางผ่าน
grade[VT] ทำทางลาด, See also: ทำถนน
gully[VT] ทำทางให้น้ำไหล, See also: ทำรางน้ำชายคา, ทำร่องน้ำ, Syn. gutter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
mine(ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด., See also: mineable adj. minable adj.
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top