Search result for

ทำตัว

(51 entries)
(0.0706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำตัว-, *ทำตัว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลำไย (vi slang ) ทำตัวเชื่องช้า น่ารำคาญ เช่น มัวแต่ลำไยอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไปไม่ทัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำตัว[V] behave, See also: conduct oneself, act, Syn. ประพฤติ, วางตัว, ประพฤติตัว, Example: เด็กๆ ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำตัวก. วางตัว, ประพฤติ, เช่น ทำตัวดี ทำตัวไม่ดี.
เหาจะกินหัว, เหาจะขึ้นหัวทำตัวอาจเอื้อมหรือเอาอย่างเจ้านายหรือผู้สูงศักดิ์ ถือว่าเป็นอัปมงคล เช่น ทำตัวเทียมเจ้าระวังเหาจะขึ้นหัวนะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clowningทำตัวเองเป็นตัวตลก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Off her high horseเลิกทำตัวหยิ่ง New Haven Can Wait (2008)
Why don't you just be yourself? Okay.ทำไมเธอไม่ทำตัวให้เป็นตัวของตัวเองล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
Don't be childish. Why not? You're treating me like one.อย่าทำตัวเป็นเด็กๆน่า ทำไมละ แม่เลี้ยงหนูมาแบบนั้นนิ Chuck in Real Life (2008)
You ever think that your mom acts like she's perfectเธอเคยคิดไม๊ว่าที่แม่เธอพยายามทำตัวให้ดูเฟอเฟก Chuck in Real Life (2008)
I thought you were pretending to be nate.ฉันนึกว่าคุณแกล้งทำตัวเป็นเนทซะอีก Chuck in Real Life (2008)
Uh, almost forgot-- make yourself at home.เอ่ออ เกือบลืมไป ทำตัวตามสบายนะ Chuck in Real Life (2008)
I was thinking I would just disappear for a whileฉันกำลังคิดว่าฉันจะทำตัวหายไปสักพัก Pret-a-Poor-J (2008)
Don't disappear. become unavoidable.อย่าหายตัวไป แค่ทำตัวแตะต้องไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Look, I'm sorry that blair and chuck messed with vanessa.ฟังนะ ฉันขอโทษที่แบลร์กับชัคทำตัวแย่ๆใส่วาเนสซ่า Pret-a-Poor-J (2008)
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
Look, even if you're just being literal,ฟังนะ เธอไม่ต้องมาทำตัวเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน There Might be Blood (2008)
No wonder she's acting out. So? This is my golden ticket.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงทำตัวแบบนั้น/N ถ้างั้น/N นี่ก็เป็นโอกาสทองของฉัน There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำตัว[v.] (thamtūa) EN: act ; behave ; conduct oneself   FR: se comporter ; agir
ทำตัวให้ดี(นะ) [xp] (thamtūa hai dī (na)) EN: be good !   FR: faites bien !
ทำตัวให้บริสุทธิ์[v. exp.] (thamtūa hai børisut) EN: purify oneself   FR: se purifier
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai neūa kwā phū eūn) EN: give oneself airs   FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer

English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act one's age[IDM] ทำตัวเป็นผู้ใหญ่, See also: ทำตัวให้สมวัย
arse about[PHRV] ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม), See also: ทำตัวน่ารำคาญ, Syn. mess about
arse around[PHRV] ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม), See also: ทำตัวน่ารำคาญ, Syn. mess about
babyish[ADJ] มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: ทำตัวเป็นเด็กเล็กๆ, เหมือนทารก, Syn. childish, infantile
boyish[ADJ] ทำตัวเหมือนเด็ก
cower[VI] ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว), Syn. crawl, creep, cringe
condescend to[PHRV] ลดตัวลงมา, See also: ทำตัวตกต่ำ, Syn. descend to
cut loose[PHRV] ทำตัวป่าเถื่อน, See also: กักขระ
cut up[PHRV] ทำตัวป่าเถื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
efface oneself[PHRV] ทำตัวเรียบๆ, See also: ประพฤติตัวไม่เด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler,groveller n., Syn. crawl,fawn
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
slouch(vt) โค้ง,ทำตัวงอ,เดินงอตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nancy[(แนน-ซี่)] (slang ) ทำตัวแบบผู้หญิง
take it easy (phrase) ทำตัวสบายๆ
See also: S. relax, rest,

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
Unkraut(n colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top