Search result for

ทำงานหนัก

(43 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำงานหนัก-, *ทำงานหนัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำงานหนัก[V] work hard, See also: work strenuously, Syn. ทำงานมาก, Ant. ทำงานน้อย, Example: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน, Thai definition: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've worked so hard.ฉันทำงานหนัก เพื่อ.. There Might be Blood (2008)
{\pos(194,215)}Why is everyone leaping to conclude a strong career woman's been made sick by her strong career?ทำไมดูทุกคนรีบสรุปกันนัก ผู้หญิงที่ทำงานหนักนั้นป่วยเพราะงานที่หนักเหรอ? Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}"the patient's strong career, "even though in reality"คนไข้ที่ทำงานหนัก ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว" Dying Changes Everything (2008)
See how a strong career woman's been made sick by her strong career.ดูซิว่าผู้หญิงทำงานหนักจะป่วยเพราะงานหนัก Dying Changes Everything (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)
What happened to our hardworking Gun Woo within just two months?กอนวู นายรู้มั๊ย พวกเราต้องทำงานหนักแค่ไหนตลอดสองเดือนที่ผ่านมานี่ Beethoven Virus (2008)
What a hard working young man.ทำไมน้าคนหนุ่มถึงได้มาทำงานหนักอย่างนี้ Baby and I (2008)
How can they do that to hardworking men!เขาจะทำอย่างไรกับพวกที่ทำงานหนักนั้นหน่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Out on my father's boat, working da two-a-days.อยู่บนเรือลากของพ่อฉัน ทำงานหนักทั้งวัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Someone didn't work hard enough, or well enough, or cared enough... someone made a mistake.บางคนไม่ได้ทำงานหนักพอ, หรือดีพอ,หรือไม่ใส่ใจ.. บางคนทำผิดพลาด Passengers (2008)
overworked pilot.นักบินที่ทำงานหนักเกินไป Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
ทำงานหนักมาก[v. exp.] (thamngān nak māk) EN: work oneself to death ; work oneself into the grave   
ทำงานหนักมากเกินไป[v. exp.] (thamngān nak māk koēnpai) EN: overwork   FR: se surmener

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apply[VT] ทำงานหนัก, Syn. devote, dedicate
bang away[PHRV] ทำงานหนักตลอด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำทั้งวัน
dig into[PHRV] ทำงานหนัก
do proud[PHRV] ทำงานหนักเพื่อ, See also: ทำให้...ภูมิใจ
drive away at[PHRV] ทำงานหนัก
fag away[PHRV] ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)
drudge[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานน่าเบื่อ, Syn. toil, labor, grub
go at[PHRV] ทำงานหนัก
go to great lengths[IDM] มีปัญหามาก, See also: ทำงานหนัก
go to work on[IDM] พยายามอย่างหนัก, See also: ทำงานหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudge(vt) ทำงานเลวๆ,ทำงานหนัก
sweat(vi) ขับเหงื่อ,เหงื่อออก,ทำงานหนัก,กังวลใจ
task(vt) ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ใช้สมองหนัก,ให้ทำงานหนัก
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top