Search result for

ทะนงตัว

(37 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะนงตัว-, *ทะนงตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะนงตัว[V] be proud, See also: be proud oneself, be self-confident, Syn. ทระนงตัว, หยิ่งยโส, ถือตัว, Ant. ถ่อมตัว, เจียมตัว, Example: เขาไม่ทะนงตัว ไม่เอาความใหญ่ของตนไปกดขี่ข่มเหงผู้อื่น, Thai definition: ถือดีในตัวของตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะนงตัวก. ถือดีในตัวของตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And don't you love her enough To put your vanity aside for one night?แล้วคุณไม่รักเธอมากพอที่จะเลิกทะนงตัวเองซักคืนนึงเลยเชียวหรอ Bargaining (2009)
Pride.ความทะนงตัว Bulletproof (2009)
- It's to remind us to be humble and never too proud to accept a gift when it comes our way.- มันเป็นข้อเตือนใจเรา ให้ถ่อมตัวและอย่าทะนงตัวมากเกินไป ในการที่จะรับของขวัญที่ไม่คาดคิด ที่บังเอิญผ่านเข้ามา Dooku Captured (2009)
He's a proud man but he's not stupid.เขาเป็นผู้ชายที่ทะนงตัวแต่ไม่ได้โง่ Beauty and the Beast (2009)
- hey, i'm top of the class. - gah! - he's also very vain.เฮ้ ผมได้ท๊อปห้องด้วยล่ะ เขายังเป็นคนชอบทะนงตัวด้วย Debate 109 (2009)
Words like, "integrity," "self-respect,"คล้ายกับคำว่า "ซื่อตรง" "ทะนงตัวDo Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Don't ever again involve yourself with the things I do.คุณอย่าทะนงตัวเองนักเลย อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีก Episode #1.4 (2010)
I'm sorryความคิดหลายๆอันของเธอถูกเอาไปใช้งานจริง เธอเลยทะนงตัวกับฉันแล้วใช่ไหม? Little Black Dress (2011)
You will be punished for your insolence!ซักวันคุณต้องได้รับโทษ เพราะความทะนงตัวของคุณ Captain America: The First Avenger (2011)
And I've had too many of them by fools presuming themselves to be my better.และผมได้มีมากเกินไปของพวกเขา โดยคนโง่ ทะนงตัวเอง จะดีกว่าฉัน Chosen Path (2012)
The fact that you think that comment was directed at you makes you self-centered and vain at the same time.สิ่งที่คุณคิดเข้าตัวเองนี้ ทำให้คุณเห็นแก่ตัว และ ทะนงตัวในเวลาเดียวกัน She Knows (2012)
You were a pompous, self-righteous prick in the fucking Renaissance and you still are one today.แกมันไอ้ขี้อวด ทะนงตัวว่าตัวเองถูก ในยุคไดโนเสาร์ ล้านปีโน่น แล้วแกก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ Hopeless (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proud[ADJ] ทะนงตัว, See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง, Syn. arrogant, haughty, conceited
self-important[N] อวดดี, See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด, Syn. arrogance, egoistic, vain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
eitel(adj) หยิ่ง, ทะนงตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top