Search result for

ถ้ำ

(61 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้ำ-, *ถ้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้ำ[N] cave, See also: cavern, grotto, tunnel, Example: ใต้องค์พระลงไปเป็นถ้ำ ซึ่งดูในรูปก็จะเห็นจากรอยแยกเป็นเงาดำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: โพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขา
ถ้ำชา[N] tea-caddy, See also: tea canister, Example: ขมิ้นดินสอพองเอาไว้ไหน เมื่อวานยายใส่ไว้ในถ้ำชา, Thai definition: ภาชนะที่โดยมากทำด้วยตะกั่วชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ใบชา รูปร่างคล้ายขวด มีฝาปิด
ถ้ำมอง[N] peep show, See also: picture peep-show, kaleidoscope, Thai definition: ตู้หรือหีบที่มีแว่นขยายสำหรับดูภาพยนตร์สั้นๆ หรือรูปต่างๆ ทีละคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้ำน. ช่องที่เป็นโพรงลึกเข้าไปในพื้นดินหรือภูเขา อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์กระทำขึ้น มีขนาดใหญ่พอที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้.
ถ้ำน. ภาชนะทรงกระบอก มีฝาครอบปิดสนิท สำหรับใส่ใบชาหรือยาดมเป็นต้น เช่น ขมิ้นดินสอพองเอาไว้ไหน เมื่อวานกูใส่ไว้ในถํ้า (ขุนช้างขุนแผน).
ถ้ำชาน. ภาชนะที่โดยมากทำด้วยตะกั่วชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ใบชา รูปร่างคล้ายขวด มีฝาปิด.
ถ้ำมองน. ตู้หรือหีบที่มีช่องเล็ก ๆ ซึ่งมีแว่นขยายสำหรับดูภาพยนตร์สั้น ๆ หรือรูปต่าง ๆ ให้คนดูได้ทีละคน.
ถ้ำมองก. แอบดูตามรูหรือตามช่อง เพื่อดูผู้หญิงทำกิจส่วนตัว, เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น ว่า พวกถ้ำมอง.
ถ้ำยาดมน. ภาชนะรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก มีฝา ชั้นในเจาะเป็นรู มีส้มมือผสมเครื่องยาบรรจุภายใน ใช้ดม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caveถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
speleologyถ้ำวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavernถ้ำหลวง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Cavesถ้ำ [TU Subject Heading]
Marine Cave ถ้ำทะเล
ดู Grotto โพรงหินชายฝั่ง (Grotto หมายถึง ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) ) [สิ่งแวดล้อม]
Sea Cave ถ้ำทะเล
ดู Grotto โพรงหินทะเล (Grotto หมายถึง ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) ) [สิ่งแวดล้อม]
Sea Arch ถ้ำลอด
โพรงหรือถ้ำที่เปิดทะลุออกทะเลทั้งสองด้าน ถ้ำลอดที่มีชื่อเสียงเป็น แหล่งท่องเที่ยวของไทย คือ ถ้ำลอดที่เกาะทะลุในอ่าวพังงา และเขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [สิ่งแวดล้อม]
cavecave, ถ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grottoถ้ำลอด, ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
It's a guy with a hole in his body.ชายผู้มีถ้ำอยู่ในร่างกาย The Itch (2008)
Preferably one with experience spelunking.โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำ Dying Changes Everything (2008)
He wants us to follow this curve of the Sono down to where it meets the Amazon to the southeast.เขาให้เราไปที่ถ้ำในโซโน ลงไปหาแม่น้ำอเมซอน ทางตะวันออกเฉียงใต้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Yes. And see light in the deepest cave.ใช่ เห็นแสงจากส่วนลึกของถ้ำ Kung Fu Panda (2008)
There I was, running into the cave ahead of everyone... when suddenly, out of nowhere came the biggest... most vicious bear I've ever seen.ตอนนั้นข้าวิ่ง ไปยังถ้ำ วิ่งนำหน้าไป ทันไดนั้น ไม่มีที่ไหนมาก่อน มันใหญ่มาก เป็นหมีที่ดุร้ายมาก ข้าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน Outlander (2008)
There are these caves in France Lascaux, I think where they found these from the Stone Age all done in charcoal.มีถ้ำพวกนี้ในฝรั่งเศส ...ลาส์คอซ์ ฉันว่านะ... ...เป็นที่พวกเขาพบภาพวาดยุคหิน... The Lazarus Project (2008)
For your own sake, just go home. - You live in a cave.นายหลบอยู่ในถ้ำ เขาเรียกว่าแล็ป Jumper (2008)
"Kasim gazed upon the treasures within the cave."กาซิมจ้องมองกองสมบัติที่อยู่ในถ้ำ Inkheart (2008)
Kasim gathered all the treasure he could carry only to find the door of the cave sealed shut.กาซิมกอบเอาสมบัติมากเท่าที่เขาพอจะแบกไหว แต่กลับพบว่าประตูทางออกถ้ำนั้นถูกปิดตาย Inkheart (2008)
And the cave opened to reveal a most unpleasant collection of bandits."แล้วประตูถ้ำก็เปิดออก เผยให้เห็นความน่าสะพรึงกลัว... ...ของกลุ่มกองโจร Inkheart (2008)
There they found a cave, a rare chasm that brought them here from their world.ที่พวกเขาพบถ้ำ, และรอยแตกที่นำ พวกเขามาสู่ที่นี่จากโลกของเขา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel   FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]
ถ้ำชา[n.] (thamchā) EN: tea-caddy ; tea canister   
ถ้ำมอง[n.] (thammøng) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cave[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, โพรง, Syn. cavern, hollow, hole
cavern[N] ถ้ำ, See also: คูหา, Syn. cave, hollow, hole
den[N] ถ้ำสัตว์, See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์, Syn. hole, tunnel, shelter, cave
grotto[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, Syn. cave, hollow
lair[N] ถ้ำของสัตว์, See also: ที่ซ่อนของสัตว์, Syn. den, hole, covert
lodge[N] ถ้ำของสัตว์, See also: โพรงที่สัตว์อยู่, Syn. den, lair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
cave mann. มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน,คนหยาบช้า
cavern(แคฟ'เวิร์น) n. ถ้ำโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่
cavernousadj. มีถ้ำมาก,กลวง,เป็นโพรง,ผุมาก,มีรูมาก
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
den(เดน) {denned,denning,dens} n. ถ้ำสัตว์,รัง,กรงสัตว์,ซ่องโจร,ห้องสกปรกเล็ก ๆ ,ห้องส่วนตัว vi. อาศัยอยู่ในถ้ำ vt. ไล่เข้าถ้ำ
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage

English-Thai: Nontri Dictionary
canister(n) กระป๋อง,ถ้ำ
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
caveman(n) มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
den(n) ซ่องโจร,บ่อน,รัง,ถ้ำ,กรงสัตว์
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์
lair(n) รังสัตว์,ถ้ำสัตว์,ที่ซ่อน
peek(n) การแอบดู,การถ้ำมอง,การแอบมอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
洞窟[どうくつ, doukutsu] (n) ถ้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top