Search result for

ถ่อ

(74 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่อ-, *ถ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อ[N] pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน
ถ่อ[V] punt, See also: pole, Syn. ถ่อเรือ, Example: ถ้าจะถ่อเรือคืนหลังก็ให้ระวังหน่อยนะพ่อคุณ, Thai definition: ทำให้เรือเดินด้วยด้วยใช้ไม้ยันแล้วดันไป
ถ่อ[V] drag, Example: คุณจะถ่อสังขารไปศาลอีกทำไม ในเมื่อการเสียสละของคุณไม่เกิดผลใดๆ, Thai definition: ไปหรือมาด้วยความลำบาก
ถ่อ[ADJ] bright, See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident, Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง, Thai definition: สว่างเป็นประกาย, Notes: (กวี)
ถ่อ[V] lower, See also: bow, Syn. ต่ำลง, ค้อมลง, Example: เขาถ่อมหลังเวลาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่, Thai definition: ทำให้ต่ำลง
ถ่อ[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ถ่อ[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง
ถ่อมตน[V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ถ่องแถว[N] row, Syn. แนว, แถว, Ant. สะเปะสะปะ, Example: เขาปลูกต้นไม้ให้เป็นถ่องแถวตามแนวกำแพง, Thai definition: แนวอันแลชัดและเป็นระเบียบ
ถ่องแท้[ADV] truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้อก. โต้ตอบ เช่น ร้องเพลงถ้อกันไปมา (พงศ. เลขา), ใช้ ท่อ ก็มี เช่น สยงสารสงงคีตขับทรงท่อ นางรำบำเรอร่อรับงาน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ถ่อน. ไม้ไผ่ลำยาวสำหรับยันดินใต้ท้องน้ำเพื่อดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ไป.
ถ่อก. ทำให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ไปโดยใช้ไม้ถ่อยันดินใต้ท้องน้ำ
ถ่อโดยปริยายหมายความว่า ไปหรือมาด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์ถ่อมาถึงที่ ยังหาซื้อของที่ถูกใจไม่ได้.
ถ่อน. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง โดยลูกค้าแทงประตูตรงข้ามกันได้ ๒ ประตู คือ หน่วย (๑) กับ ๓ หรือ ๒ กับ ครบ (๔) โปออกประตูใดประตูหนึ่งที่ลูกค้าแทง เจ้ามือจ่าย ๑ ต่อ ถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกิน.
ถ่อว. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง
ถ่อชัด, แน่, แท้, เที่ยง, จะแจ้ง, เช่น เร่งหาผู้รู้รอบ ทุกการ เฉลียวฉลาดโวหาร ถ่องถ้อย (ลอ).
ถ้องน. ทาง เช่น พฤกษาในเถื่อนถ้อง (ม. คำหลวง มหาพน).
ถ่องแถวน. แถวหรือแนวอันเป็นระเบียบงดงาม.
ถ่องแท้ว. ชัดเจนแจ่มแจ้ง, ถูกแน่, แน่นอน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
No need to be so modest, Merlin.ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอก เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
The mark of a true hero is humility.วีรบุรุษที่แท้จริงต้องมีความถ่อมตน Kung Fu Panda (2008)
Come, you're too modest. Sing for us.เจ้าถ่อมตนเกินไปแล้ว ร้องเพลงให้พวกเราฟังหน่อย The Other Boleyn Girl (2008)
Humility.ความถ่อมตน The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, they're rude!พวกนี้ถ่อยจริงๆ เลย Inkheart (2008)
Now, he prides himself on his humility and not having to take the credit.เขาเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เลยไม่อยากมีชื่อเสียงนัก Body of Lies (2008)
His is a false humility. It's a false modesty.เขาอ่อนน้อมถ่อมตนในทางที่ผิด Body of Lies (2008)
An act of nature and we'll never fully understand it.การกระทำของธรรมชาติ และเราจะไม่มีวันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ The Happening (2008)
Well, Kay, to be perfectly honest, this was an act of nature, and we'll never fully understand it.เคย์ จะตอบอย่างตรงไหตรงมา นี่เป็นการกระทำของธรรมชาติ และเราจะไม่มีวันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ The Happening (2008)
If you really understoodถ้านายเข้าใจอย่างถ่องแท้ Under & Out (2008)
This is the only way... that you're gonna truly understand... what you did to me.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ คุณทำอะไรกับฉัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่องแท้[adv.] (thǿngthaē) EN: clearly   FR: clairement ; distinctement
ถ่อ[v.] (thǿm) EN: humble   FR: se rabaisser ; se déprécier
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest   FR: humble ; modeste
ถ่อ[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: lawsuit ; litigation   
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement   FR: sens [m] ; signification [f]
ถ้อยคำ[n.] (thøikham) EN: words ; wording ; diction ; declaration ; statement   
ถ้อยคำสำนวน[n. exp.] (thøikham samnūan) EN: idiomatic wording   
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ถ่อมตัว
abase oneself[PHRV] นอบน้อม, See also: ถ่อมตน
eat humble pie[IDM] นอบน้อมมาก, See also: ถ่อมตนมาก
deign[VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign[VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
knowtow to[PHRV] ถ่อมตัว
lie low[PHRV] ถ่อมตน
modest[ADJ] ถ่อมตัว, See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม, Syn. humble, Ant. vain, proud, showy
pigeon-livered[ADJ] อ่อนโยน, See also: ถ่อมตัว, นิ่มนวล
pole[VT] ถ่อเรือ, See also: ค้ำถ่อสกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humble(vt) ทำให้สุภาพ,ถ่อมตัว,ทำให้ต่ำลง
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top