Search result for

ถุงเท้า

(46 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุงเท้า-, *ถุงเท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงเท้า[N] sock, Syn. ถุงสวมเท้า, ถุงพระบาท, Ant. ถุงมือ, Example: แม้จะมีถุงเท้าหุ้มไว้แต่ความเย็นของพื้นก็ยังคุกคามเท้า, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: สิ่งที่ใช้สวมเท้า มีลักษณะยืดและหดได้
ถุงเท้ายาว[N] stockings, Example: หนาวๆ อย่างนี้ต้องเตรียมถุงเท้ายาวเผื่อไปด้วย
ถุงเท้าสั้น[V] socks, Example: เครื่องแบบที่ถูกต้องเป็นรองเท้าสีดำ ชนิดผูกเชือกแบบสุภาพ ถุงเท้าสั้นสีขาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hosieryถุงเท้า [TU Subject Heading]
Socksถุงเท้าสั้น [TU Subject Heading]
Leggingถุงเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coffee repairman who wears argyle socks?นักซ่อมเครื่องต้มกาแฟ ที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณเนี่ยนะ? Not Cancer (2008)
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
Washing his royal socks will be even more of a privilege.ซักพระราชถุงเท้าน่ะ คงจะได้อภิสิทธิ์เพิ่ม Excalibur (2008)
Those socks are clean! Of course I'm proud of them.ถุงเท้านั่นสะอาดเอี่ยม นั่นแหล่ะที่ทำให้ข้าภูมิใจ Excalibur (2008)
I'm not in a habit of walking about in my stocking feet.ฉันไม่คุ้นกับการเดินด้วยถุงเท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Darn foot got infected.-ติดเชื้อจากถุงเท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When I go to the work site, there's no use wearing new socks.ตอนที่แม่ไปทำงานที่ไซค์งาน, ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าใหม่หรอก Episode #1.7 (2008)
Just buy him a pair of shoes.งั้นก็ซื้อถุงเท้าให้ท่านสักคู่ Episode #1.8 (2008)
I've got a lot of ideas how to improve things around here.รู้มั้ยผมคิดว่า เราน่าจะมีถุงเท้าสำรองไว้ในแต่ละห้อง Bedtime Stories (2008)
I was thinking we could put an extra pair of socks in each room because people always forget to pack enough socks when they go on a trip.เพราะผมชอบลืมถุงเท้าเวลาออกไปไหน เจ๋งมากลูก ได้เวลานอนแล้วนะ ไว้เรื่องนั้นพ่อจะคุยกับคุณนอตติ้งแฮมให้ Bedtime Stories (2008)
- Bob, have you got your flight socks?- บ็อบ เอาถุงเท้าไปหรือยังคะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Our house money's gone. You know, the money I keep in Mr. Muggle's rubber sneaker.ลูกรู้ใช่มั้ย, เงินทีแม่เก็บไว้ ในถุงเท้าของมิสเตอร์มักเกิ้ลหนะ Chapter Five 'Exposed' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงเท้า[n.] (thungthāo) EN: sock   FR: chaussette [f]
ถุงเท้าสั้น [n. exp.] (thungthāo san) EN: socks   FR: chausettes [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootee[N] ถุงเท้าทารก, Syn. bootie
hose[N] ถุงเท้ายาว, See also: ถุงน่องยาว
knee-highs[N] ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
almond rocks[SL] ถุงเท้า
sock[N] ถุงเท้า, Syn. stocking, hose
sox[N] ถุงเท้าสั้น, See also: ถุงน่องระดับใต้เข่า, Syn. hose, stockings
stocking[N] ถุงเท้ายาว, Syn. sock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
garter(การ์'เทอะ) n. สายรัดถุงเท้ายาว,สายประดับลวดลาย
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
hosiery(โฮ'?ะรี) n. ร้าน ธุรกิจขายถุงเท้าและเสื้อกางเกงชั้นใน
instep(อิน'สเทพ) n. หลังเท้า,หน้ารองเท้า,กลางเท้า,ส่วนเท้าของถุงเท้า
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
garter(n) หนังรัดถุงเท้า
garter(vt) รัดถุงเท้า
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
hosier(n) คนทำหรือขายถุงเท้ายาว
hosiery(n) ถุงเท้ายาว
sock(n) ถุงเท้าสั้น
stocking(n) ถุงเท้ายาว
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top