Search result for

ถุงยาง

(38 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุงยาง-, *ถุงยาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงยาง[N] condom, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ถุงยางควรหาซื้อได้ง่ายตามสถานบริการต่างๆ, Count unit: อัน, ชิ้น, Thai definition: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
ถุงยางอนามัย[N] condom, Syn. ถุงยาง, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าการสวมถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, ชิ้น, Thai definition: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condomถุงยางอนามัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condomsถุงยางอนามัย [TU Subject Heading]
Armcuffถุงยางซึ่งมีผ้าหุ้มใช้สำหรับพันแขนวัดความดัน [การแพทย์]
French Letterถุงยางอนามัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I said I had a baby because I couldn't afford a condom, who would believe me?ถ้าชั้นบอกว่ามีเด็กเพราะไม่ได้ใส่ถุงยาง ใครจะเชื่อชั้นบ้าง Baby and I (2008)
Here's a condom.เอาถุงยางไป My Sassy Girl (2008)
It's a condom.(กระซิบ) 'นั่นมันถุงยางนี่' My Sassy Girl (2008)
The guy who invented condoms.ไอ้คนที่คิดค้นถุงยาง Pathology (2008)
There are condoms in my bedside table.พ่อมีถุงยางอนามัย ในโต๊ะข้างเตียง I Love You, Beth Cooper (2009)
So your parents use condoms?งั้นพ่อแม่นายก็ใช่ถุงยางเหรอ? I Love You, Beth Cooper (2009)
We live in a world where the people who can make fire have a tendency to wear condoms, sit in casinos and drink themselves into a stupor.เราอาศัยอยู่บนโลก ที่ซึ่งมนุษย์ค้นพบวิธีจุดไฟ เต็มใจที่จะใส่ถุงยางอนามัย นั่งในบ่อน มอมเหล้าตัวเองให้ขาดสติ Duplicity (2009)
Were you wearing a condom?แกได้ใส่ถุงยางรึเปล่าวะ? District 9 (2009)
I always use protection.ฉันสวมถุงยางทุกครั้ง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Kyoko-rin!แย่ละ! ถุงยางอนามัยที่ฉันซื้อ และจะใช้กับเธอ Crows Zero II (2009)
You do always have your sexual partners wear a condom,I hope.คุณมักจะมีคู่ขาทางเพศใช่มั้ย หวังว่าคุณคงใส่ถุงยางตลอดนะ The No-Brainer (2009)
Could I borrow a cup of condoms?ฉันของยืมถุงยางกล่องนึงได้มั้ย Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงยาง[n.] (thungyāng) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]
ถุงยางอนามัย[n. exp.] (thungyāng anāmai) EN: condom   
ถุงยางอนามัย[n.] (thung yāng anāmai) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condom[N] ถุงยาง
prophylactic[N] ถุงยางอนามัย, Syn. condom
rubber[N] ถุงยางอนามัย, See also: ถุงยาง, Syn. condom
French letter[SL] ถุงยาง
John-bag[SL] ถุงยาง
safe[N] ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)
safety[N] ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
sheath[N] ถุงยางอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prophylactic(โพรฟะแลค'ทิค) adj. ป้องกันโรค,ป้องกัน. n. ยาป้องกันโรค,วิธีป้องกัน,มาตรการป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด.
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
safe(เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด., See also: safely adv. safeness n., Syn. secure,unhurt,intact
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety

English-Thai: Nontri Dictionary
condom(n) ถุงยางอนามัย
prophylactic(n) ยาป้องกันโรค,มาตรการป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
safe(n) ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ,ถุงยางคุมกำเนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cough drops (slang ) ถุงยาง, ติดยา ( * w *m iiiita)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top