Search result for

ถือครอง

(14 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือครอง-, *ถือครอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือครอง[V] own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
The trips to Dunwoody, the background on the Formavale acquisitions, the midnight load-outs, it's all in place and ready to go.เรื่องเดินทางไปดันวู๊ดดี้ เบื้องหลังการเข้าถือครองฟอร์มาเวล การลงของตอนเที่ยงคืน มีพร้อมหมด Duplicity (2009)
Because they want to see a entry in the land registerเพราะเค้าจะขอดูเอกสารการถือครองที่ดินด้วย The Breath (2009)
We cant access anything about property holdings, but my friend found this loophole for access to clients corporate expenses.เข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินได้เลย แต่ว่าเพื่อนของฉันไปเจอ ช่องโหว่ของการเข้าถึงค่าใช้จ่ายขององค์กรแห่งนี้ Law Abiding Citizen (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
The Pure Ones will triumph and Tytos will take their rightful place as rulers of the owl kingdoms.เพียววันส์จะกำชัยชนะ... ...และไทโทจะถือครองอำนาจ ดั่งเป็นเจ้าเหนืออาณาจักรนก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
We knew that our navy had left and that the Japanese had control of the sea.เรารู้ดีว่า กองทัพเรือของเราถอยร่นไป.. และญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาถือครองน่านน้ำแทน Basilone (2010)
Japan still held the vast territory surrounding its homeland.ญี่ปุ่น ยังคงถือครองพื้นที่อันมหาศาล.. โดยรอบของประเทศอยู่.. Melbourne (2010)
You might remind oversight that I'm still in possession of all their dirty laundry.คุณอาจกำลังเตือนให้ผมนึกถึง ข้อผิดพลาดที่ผมยังถือครองอยู่ เรื่องงานเก็บกวาดเรื่องสกปรกของพวกเขา Dark Matter (2010)
The shares of General Manager Hong Tae Gyun, who passed away suddenly, will be, as he always wished, given to the Korean Chinese Cultural Foundation.ฮงแทกยุน ผู้ซึ่งจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุ ผลกำไรจากหุ้นของเขาที่เขาถือครองจะถูกบริจาคให้กับศูนย์วัฒนธรรม ฮานจู Episode #1.13 (2010)
We can't have bearers of the fae on the human plane any longer.พวกเราไม่สามารถถือครองในร่างมนุษย์ได้อีกต่อไป She's Not There (2011)
The Han-Young Bank acquisition will fall, of course, and Injin Group will be severely shaken as a whole.การเข้าถือครองธนาคารฮันยอง จะล้มเหลวอย่างแน่นอน และกลุ่มอินจินทั้งหมด ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง Midas (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือครอง[v.] (theūkhrøng) FR: détenir ; posséder

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top