Search result for

ถึงแม้

(43 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึงแม้-, *ถึงแม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแม้[CONJ] though, See also: although, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ถึงแม้[CONJ] even if, Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้, Example: ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ
ถึงแม้ว่า[CONJ] even though, See also: even if, though, in spite of, despite, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. No, I can't, no matter how good it is.ไม่อะ ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นถึงแม้ มันจะดีแค่ไหนก็ตาม New Haven Can Wait (2008)
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
It doesn't matter how you got it or why.ถึงแม้ว่าเธอจะได้มาด้วยวิธีไหนก็เถอะ New Haven Can Wait (2008)
Even when they can't ask for it, which you did.ถึงแม้ว่าเค้าบางครั้งเค้าจะไม่ได้เรียกร้องมัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทำ Chuck in Real Life (2008)
Isn't that a little convoluted, even for the two of you?มันจะไม่เปนเรื่องงี่เง่าไปหน่อยเหรอ? ถึงแม้คนทำจะเป็นเธอสองคนก็เถอะ Chuck in Real Life (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
Though I know not what you areถึงแม้ฉันจะไม่รู้จักเธอ Dead Space: Downfall (2008)
Think that i'm wrong even though i'll never admit it?ซึ่งมันอาจทำให้ฉันคิดว่าฉันผิด ถึงแม้ฉันจะไม่เคยยอมรับมัน? Not Cancer (2008)
Even if we had a donor, we'd still need your parents' consent to treat you.ถึงแม้ถ้าเรามีผู้บริจาค เราก็ยังคงต้องใช้พ่อแม่คุณ เซ็นต์อนุญาตให้รักษาคุณ Emancipation (2008)
Unless you're that kind of feminist.ไม่มีประโยชน์ถึงแม้คุณจะเป็นนักสิทธิสตรี Dying Changes Everything (2008)
let us all graduate together.ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะไม่อยู่ที่นี้ เรามาฉลองด้วยกันเถอะ Akai ito (2008)
But we didn't see each other much again.แต่ ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีได้เจอกัน แต่เราก็ไม่ได้เจอกันอีก Akai ito (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although   FR: quoique ; bien que
ถึงแม้[conj.] (theung maēn) EN: even if   FR: même si
ถึงแม้ว่า [conj.] (theungmaē wā) EN: although ; even tough   FR: quoique ; bien que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albeit[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
although[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
even though[ADV] ถึงแม้ว่า, See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า, Syn. although, though
tho[CONJ] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
tho[ADV] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
though[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
while[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, ทั้งๆที่, Syn. although, even though, though

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
maugre(มอ'เกอะ) adj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า.
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,

English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
despite(pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่

German-Thai: Longdo Dictionary
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
obwohlถึงแม้ว่า
sogarถึงแม้จะ
trotzถึงแม้
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top