Search result for

ถลุง

(35 entries)
(0.1145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลุง-, *ถลุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลุง    [V] squander, See also: waste, use up, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนนี้กลับมายังไม่ถึงเดือน ถลุงเงินพ่อไปเป็นแสนแล้ว, Thai definition: ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำให้หมดไปมาก
ถลุง    [V] hit, See also: punch, Syn. อัด, Example: นักชกชาวเม็กซิกันซึ่งมีฝีมือ ตลอดจนชั้นเชิงแพรวพราวกว่าถลุงคู่ต่อสู้จนบอบช้ำยับเยิน, Thai definition: ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมาก
ถลุง    [V] smelt, Syn. หลอม, Thai definition: แยกโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ความร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลุง(ถะหฺลุง) ก. ใช้ความร้อนสุมสินแร่เพื่อไล่ขี้แร่ออกเอาไว้แต่เนื้อโลหะ
ถลุงโดยปริยายใช้ในความหมายต่าง ๆ กันแล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น ถลุงเงินเสียเรียบ หมายถึง ผลาญเงิน นักมวยถูกถลุงเสียยํ่าแย่ หมายถึง ถูกเตะต่อยเสียยํ่าแย่ เอารถยนต์ไปถลุงเสียยับเยิน หมายถึง เอาไปใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there's-The statie's police cruiser is in my uncle's garage.ดันมีรถตำรวจ อยู่ในโรงรถลุงผม Good Will Hunting (1997)
So we're just going to eat into our savings, is that it?แปลว่าเราจะถลุงเงินที่สะสมมา The Truman Show (1998)
the gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน Dark Harbor (1998)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Preston, you have a lot to learn about the motion picture business.ขืนปล่อยให้มันถลุง มีหวังเราล่มจม King Kong (2005)
I should've beaten him to death. And took all his money.ชั้นกระทืบมันซะเกือบตาย แล้วถลุงเงินมันออกมา No Regret (2006)
I had to be sure that you wouldn't make a fool of our saving.ฉันอยากจะมั่นใจ ว่าแกจะไม่เอาเงินฉัน ไปถลุงเล่นๆ Loyal and True (2008)
Self-medicating.คุณจะยังถลุงเงินเล่นคุณทำได้ยังไง The Girlfriend Experience (2009)
What was the objective? Rug burn?ถลุงเงินเล่นในโรงแรมงั้นเหรอ? Duplicity (2009)
Prostitutes are people, too, and they have a lot of disposable income.โสเภณีคือคนเหมือนกัน แถมมีเงินให้ถลุงเล่นเยอะด้วย The Empire Strikes Jack (2010)
Don't worry, at least we will get an eyeball.ไม่ต้องห่วง อย่างน้อยก็ถลุงตามันได้ The Flowers of War (2011)
Well, yes, of course I remember you.ด้วยการถลุงเงินทุจริตของสามี\ ที่เสียชีวิต The Benefactor Factor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ถลุง[v.] (thalung) EN: hit ; punch   
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt   FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเงิน[v. exp.] (thalung ngoen) EN: squander away one's money   FR: dilapider l'argent ; jeter l'argent par les fenêtres
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron   
ถลุงแร่[v. exp.] (thalung raē) FR: fondre un minerai

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง,ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง,ผู้ถลุง,ผู้ทำลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top