Search result for

ต้อน

(82 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้อน-, *ต้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้อน[V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ต้อน[V] herd, See also: drive, round up, assemble, flock, Syn. ไล่, Example: ลุงมากำลังต้อนไก่ให้เข้าเล้า เพราะเย็นมากแล้ว, Thai definition: สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง
ต้อน[N] a kind of fishtrap, Syn. กะต้ำ, Example: นานๆ เขาจะทำความสะอาดต้อนสักทีหนึ่ง, Count unit: ต้อน, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นเป็นคอก 3 ด้าน ด้านหนึ่งมีประตูเปิดปิดได้ ในคอกสะด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอยู่
ต้อนรับ[V] welcome, See also: receive, greet, entertain, Syn. รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี
ต้อนรับขับสู้[V] receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้อนก. สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง, เช่น ต้อนควายเข้าคอก, ดักหน้าดักหลัง เช่น รำต้อน, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ต้อนเข้ามุม ต้อนให้จนมุม.
ต้อนน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, กะตํ้า ก็เรียก.
ต้อนรับก. รับรอง, รับแขก.
ต้อนรับขับสู้ก. ต้อนรับอย่างแข็งขัน, โบราณใช้ว่า เต้นรับขับสู้.
ต้อนหมูเข้าเล้าก. หลอกคนที่ไม่รู้ทันให้เสียเปรียบ.
ต่อนัดต่อแนง ๑, ต่อนัดต่อแนม ๑ก. เถียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รู้จักจบ.
ต่อนัดต่อแนง ๒, ต่อนัดต่อแนม ๒ก. ต่อราคาของเล็ก ๆ น้อย ๆ.
รับรอง ๑ต้อนรับ เช่น รับรองแขกเมือง.
ไล่ ๑ต้อนให้จนมุม เช่น เอาม้าและเรือไล่ขุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
Welcome home, Mr. De Winter.- ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่ Night and Fog (1956)
- Welcome to Nassau.ยินดีต้อนรับสู่ นัสซอ ครับ ขอบคุณ มาก Help! (1965)
- Hit them rifles. You won't break them.คุณจะไม่ได้ทำลายมัน เพื่อ ต้อนรับทักทาย! How I Won the War (1967)
Right. Crews front.ทีมงานต้อนรับ ได้รับ การลดลงใน How I Won the War (1967)
- Auf Wiedersehen/ - Welkom, welkom.ยินดีต้อนรับสู่ ขอบคุณ How I Won the War (1967)
Welcome to Hanging House.ขอต้อนรับสู่แดนประหาร อย่าห่วง... Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get   FR: mener le bétail
ต้อน[v.] (tøn) EN: question   FR: interroger
ต้อนตือ[v. exp.] (tønteū) EN: outsmart ; walk all over   
ต้อนพยาน[v. exp.] (tøn phayān) EN: keep as a witness ; trap a witness   
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate   FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับขับสู้[v. exp.] (tønrap khap sū) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly   FR: recevoir chaleureusement
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaēk) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors   FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ต้อนวัวเข้าคอก[v. exp.] (tøn wūa khao khøk) EN: drive cows into an enclosure   
ต้อนหมู[v. exp.] (tøn mū) EN: outsmart ; walk all over   
ต้อนเข้าคอก[v. exp.] (tøn khao khøk) EN: drive into an enclosure   

English-Thai: Longdo Dictionary
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept[VT] ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
be all over[PHRV] ต้อนรับอย่างอบอุ่น
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
drive in[PHRV] ต้อนให้เข้าไป, See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive into[PHRV] ต้อนเข้าไป, See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive someone into a corner[IDM] ต้อนเข้ามุม
entertain[VI] ต้อนรับแขก, See also: ต้อนรับ, Syn. host
greet with[PHRV] ทักทายด้วย, See also: ต้อนรับด้วย
herd[VT] ต้อน (ฝูงสัตว์)
lead in[PHRV] นำเข้าที่, See also: ต้อนเข้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
drover(n) คนต้อนสัตว์
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
fete(vt) ฉลอง,เฉลิมฉลอง,เลี้ยงต้อนรับ,เลี้ยงรับรอง
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
持て成し[もてなし, ] ต้อนรับขับสู้
持て成す[もてなす, ] ต้อนรับขับสู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อน English: to herd
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

German-Thai: Longdo Dictionary
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top