Search result for

ต่อว่า

(48 entries)
(0.0444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อว่า-, *ต่อว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อว่า[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่าต่อขาน[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อว่าก. ตำหนิว่าทำไม่ถูกต้อง, ตำหนิว่าไม่เป็นไปตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้.
ต่อว่าต่อขานก. ต่อว่า, โต้ตอบซึ่งกันและกัน, เช่น สองคนนั้นกำลังต่อว่าต่อขานกันลั่นบ้าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know. But I'm agin 'em.ฉันไม่รู้ แต่ฉันต่อว่าพวกเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา Rebecca (1940)
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่ Rebecca (1940)
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ Oh, God! (1977)
Did anybody see that great documentary about Columbus on PBS the other night?คุณก็จะต้องเลือกต่อว่า จะให้ตัวละครทําอะไรต่อไป อย่างเช่นถ้าให้เขาสู้กับมังกร Big (1988)
Do I detect a rebuke?ดูเหมือน ฉันจะโดนต่อว่านะ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My skull's so full it's tearing me apartสมองของฉันมันเต็มเปี่ยม มันต่อว่าฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
You said you'd win. Make!ไม่ต้องต่อว่าข้าเจ้าว่าเจ้าจะชนะ Rapa Nui (1994)
I don't know about you... but I intend to write a strongly-worded letter... to the White Star Line about all this.ไม่รู้คุณคิดยังไง แต่ผมต้องเขียนจดหมายไปต่อว่า ไวท์สตาร์ไลน์ในเรื่องนี้หน่อยแล้ว Titanic (1997)
I'll give him an earful!ฉันจะต่อว่าเขา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'm going in there to complain.ฉันจะเข้าไปต่อว่าพวกเขา อย่า ๆ อย่าเข้าไปเลย เชื่อผมเถอะ The Pianist (2002)
And therefore we figured we can do that for someone else.เราก็เลยคิดต่อว่า เราน่าจะทำแบบนั้นบ้าง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitch about[PHRV] บ่นถึงเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อว่าเรื่อง, Syn. complain about
complain of[PHRV] บ่น, See also: ต่อว่า, Syn. complain about
denounce for[PHRV] ประณาม, See also: ต่อว่า
expostulate about[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate on
expostulate on[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate about
tell someone a thing or two[IDM] ด่าว่ารุนแรง, See also: ต่อว่า
tell someone where to get off[IDM] ด่าว่ารุนแรง, See also: ต่อว่า
maul[VI] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: ต่อว่า, วิจารณ์อย่างเสียหาย
reprimand for[PHRV] ต่อว่า / ดุด่าอย่างเป็นทางการ, Syn. tell off
start on[PHRV] กล่าวหา, See also: ต่อว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
rail(vt) ต่อว่า,ตำหนิ,กั้นรั้ว,กั้นราว
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
scold(vt) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top