Search result for

ตุ๋น

(48 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ๋น-, *ตุ๋น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๋น[V] steam, See also: cook by steaming, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: เมื่อต้องเคี่ยว ต้องตุ๋น แม่จำปีจะหลบไปใช้เตาก่อซีเมนต์แข็งแรงคู่ชีพเสมอ, Thai definition: ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)
ตุ๋น[ADJ] steamed, See also: stewed, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะย่อยง่ายและมีประโยชน์, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)
ตุ๋น[V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ๋นก. ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีนํ้าแล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้นํ้าเดือด เช่น ตุ๋นไข่ ตุ๋นข้าว, เคี่ยวให้เปื่อย เช่น ตุ๋นเนื้อ ตุ๋นเป็ด.
ตุ๋นน. เรียกสิ่งที่ทำให้สุกโดยวิธีดังกล่าว เช่น ไข่ตุ๋น เนื้อตุ๋น เป็ดตุ๋น
ตุ๋นโดยปริยายหมายความว่า หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, ผู้ถูกหลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว เรียกว่า ผู้ถูกตุ๋น.
ตุ่น ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura Hodgson ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ลำตัวอ้วนป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ขุดรูเป็นที่อยู่อาศัย กินพืช, ติ่ง ก็เรียก.
ตุ่น ๒, ตุ่น ๆว. สีมัว ๆ อย่างสีเทาหม่น ๆ.
ตุ่นต่านก. ข่มขี่ เช่น พรรณหญิงมีโอมอ่าน ตุ่นต่านให้ชายกลัว (ม. คำหลวง กุมาร).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No secrets around here. The Major is a con artist.ไม่มีความลับกันที่นี่ ผู้พันเป็นนักต้มตุ๋น The Bank Job (2008)
Guy Arthur Singer, con man and petty criminal.กาย อาร์เธอร์ ซิงเกอร์ นักต้มตุ๋นเล็ก ๆ น้อย The Bank Job (2008)
Now, how about a nice lion casserole?ใครอยากกินสิงโตตุ๋นบ้างจ๊ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The guy´s a fake, a scam artist, okay? We´re wasting our time here. -เค้าเฟก เป็นพวกต้มตุ๋น เสียเวลาเราที่มา Shutter (2008)
Do you run background checks on your employees or do you just let cons work here?หรือคุณปล่อยให้พวกต้มตุ๋นทำงานที่นี่ Blow Out (2008)
Okay, there are no cons working here, all right?ไม่มีพวกต้มตุ๋น ทำงานที่นี่หรอกครับ Blow Out (2008)
(ALARM blaring)ได้พบกับฮาร์วี่ย์ นักต้มตุ๋นผู้เจนโลก(เทอร์เรนซ์ โฮเวิร์ด) Fighting (2009)
(siren wailing)ฮาร์วี่ย์ นักต้มตุ๋นผู้เจนโลก (เทอร์เรนซ์ โฮเวิร์ด) Fighting (2009)
Turned my job into a sham with no repercussions.ทำให้ฉันกลายเป็นนักต้มตุ๋น แล้วไม่ต้องรับโทษอะไรเลย The Age of Dissonance (2009)
Like an imposter.เหมือนพวกนักต้มตุ๋น Chuck Versus the Suburbs (2009)
these imposters...-- นักต้มตุ๋นพวกนี้ -- I Believe the Children Are Our Future (2009)
Master Skywalker, I've captured the imposter disguised as a Jedi.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์ ข้าจับนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเป็นเจไดได้ค่ะ Holocron Heist (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุ่น[n.] (tun) EN: mole ; mole rat ; bamboo rat   
ตุ่น[adj.] (tun) EN: dull ; grey ; ashy   
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming   FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner

English-Thai: Longdo Dictionary
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simmer[VI] ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
simmer[VT] ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
stew[VT] เคี่ยว, See also: ตุ๋น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
goulash(กู'ลาช) n. ผักตุ๋นเนื้อวัน., Syn. Hungarian goulash
hasenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
hassenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
dupe(vt) หลอกลวง,หลอกใช้,ลวง,ล่อลวง,ต้มตุ๋น
fool(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top