Search result for

ตุ๊ด

(22 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ๊ด-, *ตุ๊ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ๊ดตู่ ๑น. เหล็กสำหรับเจาะรูหรือตอกกระดาษเป็นต้นให้เป็นลูกปลารูปต่าง ๆ เช่น กลม ดอกจิก.
ตุ๊ดตู่ ๒น. ชื่อกกชนิด Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla ในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นเป็นกอ สีนํ้าตาลอ่อน ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม, กกกลม ก็เรียก.
ตุ๊ดตู่ ๓น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Varanus dumerilii (Schlegel) ในวงศ์ Varanidae ลำตัวยาวสีนวลมีลายสีน้ำตาลเข้ม หัวสีน้ำตาล เมื่อยังเล็กหัวสีแดง ลำตัวสีดำสนิท อาศัยตามซอกหิน พบทางภาคใต้ของประเทศไทย.
ตุ๊ดตู่ ๔น. ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง เช่น ในบทดอกสร้อยสุภาษิตว่า “ตุ๊ดเอ๋ยตุ๊ดตู่ ในเรี่ยวในรูช่างอยู่ได้...”.
ตุ๊ดตู่ ๕ดู แมลงช้าง ที่ แมลง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Less creepy, more gay.ประชดเล็กน้อย\ ดูเป็นตุ๊ดมากกว่า Adverse Events (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Queers.ตุ๊ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Pussy.ไอ้ตุ๊ด Wanted (2008)
Pussy, pussy.ไอ้ตุ๊ด ไอ้ตุ๊ด Wanted (2008)
Pussy, pussy.ไอ้ตุ๊ด ไอ้ตุ๊ด Wanted (2008)
Pussy.ไอ้ตุ๊ด Wanted (2008)
I'm a dude.ฉันเป็นตุ๊ด The House Bunny (2008)
I said only pussies run nitro methจะบอกว่ามีแต่พวกใจตุ๊ดที่ใช้ไนโทรมีเทน Fast & Furious (2009)
Really, I'm not. No soy homo.ฉันพูดจริง ฉันไม่ได้เป็นเกย์ ไม่มีตุ๊ดอะไรทั้งนั้น I Love You, Beth Cooper (2009)
Code Tot, as in King Tutankhamen, back of a $1 bill.รหัส ตุ๊ด ที่ย่อมาจาก ตุ๊ดตันขาเหม็น ที่มีรูปอยู่หลังแบงค์ 1 ดอล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Not bad for that scrawny little spit-fuck.ไม่เลวสำหรับไอ้ตุ๊ดไม้เสียบผี Zombieland (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homo[SL] ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toot(ทูท) vi.,vt. (ทำ) ส่งเสียงตุ๊ด (เสียงแตร,เสียงหวูด) n. เสียงดังกล่าว., See also: tooter n., Syn. sound,tootle,blare

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech

French-Thai: Longdo Dictionary
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top