Search result for

ตุรกี

(31 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุรกี-, *ตุรกี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุรกี[N] Republic of Turkey, See also: Turkey, Syn. ประเทศตุรกี, Example: ความกลัวนี้ยิ่งทวีหลายเท่าเมื่อตุรกีจับสายลับอิรักได้กว่าสิบคน ขณะลอบข้ามพรมแดนมุ่งหน้าไปยุโรป, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐหนึ่งอยู่ในเอเซีย เมืองหลวงชื่ออังการา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the good news is, we have a car ready to pick you up in about oh, six hours, and a plane ticket to Turkey waiting for you at the airport.เดี๋ยวเราจะเอารถไปรับคุณ อีกประมาณ สัก 6 ชม. ตอนนี้ตั๋วไปตุรกี รออยู่ที่สนามบินแล้ว Body of Lies (2008)
Ed, Sadiki just landed in Turkey.เอ็ด เครื่องของซาดิกิเพิ่งลงที่ตุรกี Body of Lies (2008)
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี Body of Lies (2008)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
...of the list of casualties since some of the men killed may have been stationed at Incirlik on classified missions.ถึงรายชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะว่าบางคน มาประจำการในตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ Body of Lies (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
Turkey.ตุรกีEagles and Angels (2008)
Find out where the Turkish Consul is in town.หาว่าสถานกงศุลตุรกีอยู่ที่ไหน Eagles and Angels (2008)
Wife of the Turkish Consul.ภรรยาของทูตตุรกี Eagles and Angels (2008)
I thought that was because she was married to that turk.ผมว่านั่นเป็นเพราะ เธอแต่งงานกับไอ้ตุรกีนั่น Safe and Sound (2008)
We're in Turkey.เราอยู่ที่ตุรกี The Breath (2009)
And how does it feel to be the most beautiful girl of Turkeyแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงที่เป็นผู้หญิง.. ที่สวยที่สุดในตุรกีคะ The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุรกี[n. prop.] (Turakī) EN: Turkey   FR: Turquie [f]
ตุรกี[adj.] (Turakī) EN: Turkish   FR: turc

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Turkey[N] ตุรกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
fez(เฟซ) n. หมวกแขก,หมวกตุรกี
ottoman(ออท'ทะเมิน) adj. เกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกีสมัยก่อน) . n. ชาวตุรกี.
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน
turk(เทิร์ค) n. ชาวตุรกี,ชาวเติร์ก
turkish(เทอค'คิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ตุรกี,ชาวตุรกี,ภาษาตุรกี, See also: Turkishly adv. Turkishness n.
turkman(เทิร์ค'เมิน) n. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตุรกี, See also: Turkmenistan,Turkmenian adj. , (pl. Turkmen)
uzbek(อูซ'เบค) n. ชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในTurkestan pl. Uzbek s,Uzbek)

English-Thai: Nontri Dictionary
pasha(n) ตำแหน่งขุนนางตุรกี
Turk(n) แขกเติร์ก,แขกตุรกี
Turkish(adj) เกี่ยวกับตุรกี
Turkish(n) ภาษาตุรกี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top